Skip to content Skip to navigation

Ekoloji / Çevre Bilim

Ekoloji / Çevre Bilim

Bulutlar, içlerindeki gaz halindeki su moleküllerinin hava soğudukça havada asılı halde bulunan küçük katı parçacıkların üzerinde yoğunlaşmasıyla o

Ekoloji / Çevre Bilim

İnsanların yaklaşık dörtte biri Güneş’e ya da parlak ışığa baktığında hapşırır ve bu olay genellikle karanlık bir ortamdan çıkıp yoğun ve parlak ış

Ekoloji / Çevre Bilim

Küresel ortalama sıcaklığın ölçülmesi Dünya’nın yüzey sıcaklığında zamanla ortaya çıkan değişimlerin belirlenmesi açısından hayli önemli.

Ekoloji / Çevre Bilim

Küresel ısınma ve orman yangınları birbiriyle bağlantılı iki olgu.

Ekoloji / Çevre Bilim

Okyanus akıntıları yerçekimi, rüzgâr ve suyun yoğunluğu ve sıcaklığı arasındaki farklılıklar nedeniyle okyanus sularının hareket etmesi olarak tanı

Ekoloji / Çevre Bilim

Kum tanecikleri kayaçların rüzgâr ya da su gibi bir dış etkiyle aşınması sonucu oluşur.

Ekoloji / Çevre Bilim

Toprak farklı bileşenlerden oluşan karmaşık bir yapı.

Ekoloji / Çevre Bilim

Dünya’nın yaklaşık 4,5 milyar yıl önce oluştuğu tahmin ediliyor.

Ekoloji / Çevre Bilim

Çöller aldıkları yıllık yağış miktarı çok az olan bölgelerdir. Çöl denildiğinde aklımıza genellikle sıcaklığın çok yüksek olduğu alanlar gelir.

Ekoloji / Çevre Bilim

Ozon deliği atmosferin stratosfer tabakasının bir bölümü olan ozon tabakasında oluşan incelmeye verilen isim.

Ekoloji / Çevre Bilim

Dünya’nın karasal yüzölçümünün sadece %7’sini (toplam yüzölçümünün %2’sini) kaplamasına rağmen, Dünya üzerindeki canlı türlerinin yarısından fazlas

Ekoloji / Çevre Bilim

Donan yağmur çok tehlikeli sonuçları olabilen bir doğa olayıdır.

Sayfalar