Skip to content Skip to navigation

Ekoloji / Çevre Bilim

Ekoloji / Çevre Bilim

Çöller aldıkları yıllık yağış miktarı çok az olan bölgelerdir. Çöl denildiğinde aklımıza genellikle sıcaklığın çok yüksek olduğu alanlar gelir.

Ekoloji / Çevre Bilim

Ozon deliği atmosferin stratosfer tabakasının bir bölümü olan ozon tabakasında oluşan incelmeye verilen isim.

Ekoloji / Çevre Bilim

Dünya’nın karasal yüzölçümünün sadece %7’sini (toplam yüzölçümünün %2’sini) kaplamasına rağmen, Dünya üzerindeki canlı türlerinin yarısından fazlas

Ekoloji / Çevre Bilim

Donan yağmur çok tehlikeli sonuçları olabilen bir doğa olayıdır.

Ekoloji / Çevre Bilim

Asit yağmuru, içeriğinde asidik maddeler bulunan yağmurları ya da başka tür yağışları ifade etmek için kullanılan bir terimdir.

Ekoloji / Çevre Bilim

Hissedilen sıcaklık ortam sıcaklığına, rüzgârın hızına ve havadaki nem oranına bağlı olarak değişir.

Ekoloji / Çevre Bilim

Su canlı organizmalar için hayati öneme sahip bir bileşik.

Ekoloji / Çevre Bilim

Dünya üzerinde bugüne kadar doğrudan ölçülen en düşük sıcaklık 1983 yılında Antarktika’nın doğusundaki Rusya’ya ait Vostok İstasyonu’nda -89,2°C o

Ekoloji / Çevre Bilim

Kar kristalleri su moleküllerinin havadaki küçük parçacıklara, örneğin toz tanecikleri üzerine tutunmasıyla oluşur.

Ekoloji / Çevre Bilim

Güneş’ten gelen morötesi ışınlar atmosferin üst katmanlarındaki oksijen moleküllerinin (O2) parçalanmasına neden olur.

Ekoloji / Çevre Bilim

Dünya’nın atmosferindeki çeşitli gazlar, yeryüzünden uzaya yayılan ısının (kızılötesi ışıma) bir kısmının tekrar yeryüzüne dönmesini sağlar.

Ekoloji / Çevre Bilim

Fotoğraf: Dr. Bülent Gözcelioğlu

Sayfalar