Skip to content Skip to navigation

Fizik

Fizik

Sisin oluşum süreci bulutların oluşum sürecine benzer.

Fizik

Soru: Belirsizlik ilkesine göre bir şeyin aynı anda konumunu ne kadar iyi biliyorsak hızını da o ölçüde az biliyoruz veya hızını

Fizik

Güneş enerjisi potansiyeli ve güneşlenme süresi oldukça yüksek olan ilimizin bitmeyen bir enerji kaynağı olan Güneş'ten sadece s

Fizik

Antimaddenin varlığı ilk olarak 20. yüzyılda P. A. M.

Fizik

Maddenin yapı taşları olan atomlar, proton ve nötronlar içeren bir çekirdekten ve bu çekirdeğin etrafında dönen elektronlardan oluşur.

Fizik

Bu projemizde bizde yaptığımız motorumuzun silindirindeki hapsolmuş havaya dışarıdan ısı enerjisi vererek genleşmes

Fizik

Saf maddeler belirli sıcaklıklarda faz değiştirir. Örneğin 1 atmosfer basınç altında suyun erime noktası 0°C, kaynama noktası ise 100°C’dir.

Fizik

Michigan Üniversitesi’nde çalışan bir grup araştırmacı, yeni bir malzeme geliştirdi.

Fizik

Robotumuz suyun sıcaklığını ölçerek tehlike durumuna göre bize uygun bilgi veriyor.

Fizik

Elektrik enerjisini mekanik enerjiye dönüştüren makineler ilke olarak bunun tersini de yapabilir.

Fizik

Uluslararası bir araştırma grubunun yaptığı çalışmalar sonucunda genç bir yıldızın etrafındaki madde bulutunda karmaşık organik moleküllere rastla

Fizik

Atom çekirdekleri, proton ve nötronlardan oluşur.

Sayfalar