Skip to content Skip to navigation

Fizik

Fizik

Güçlü ışık kaynakları özellikle soğuk havalarda gökyüzüne doğru sütun şeklinde yansımalar oluşturabilir.

Fizik

Atmosferdeki su buharı toz parçacıkları üzerine yoğunlaşarak yağmur damlalarını oluşturur.

Fizik

Su ısınırken ses çıkmasının birkaç nedeni var.

Fizik

Atomaltı parçacıklar çok küçük oldukları için kütleleri geleneksel yöntemlerle ölçülemez, ancak gelişmiş deneysel ve kuramsal yöntemler kullanılar

Fizik

Yüzeyi çukurlu olan golf topları, yüzeyi pürüzsüz olanlara göre iki kat daha uzak mesafeye ulaşabilir.

Fizik

Elektrik iletimi sırasında olanları kısaca şu şekilde özetleyebiliriz: İletken bir maddenin iki ucu arasında bir potansiyel farkı uygulandığı zama

Fizik

Sesin geceleri daha uzak mesafelerden duyulabilmesinin nedeni ses dalgalarının havada yön değiştirmesi ile ilişkilidir.

Fizik

Atomlardaki elektronlar belirli enerji seviyelerinde bulunur ve enerji soğurarak ya da enerji yayarak bu seviyeler arasında geçiş yapar.

Fizik

Karanlık enerji, kozmolojik verileri açıklamak için öne sürülmüş bir tür enerjidir.

Fizik

Işık bir cisimle etkileştiğinde cisim tarafından soğurulabilir ya da yansıtılabilir.

Fizik

Kütleçekimini tanımlayan iki temel kuram vardır.

Sayfalar