Skip to content Skip to navigation

Fizik

Fizik

Atomaltı parçacıklar çok küçük oldukları için kütleleri geleneksel yöntemlerle ölçülemez, ancak gelişmiş deneysel ve kuramsal yöntemler kullanılar

Fizik

Yüzeyi çukurlu olan golf topları, yüzeyi pürüzsüz olanlara göre iki kat daha uzak mesafeye ulaşabilir.

Fizik

Elektrik iletimi sırasında olanları kısaca şu şekilde özetleyebiliriz: İletken bir maddenin iki ucu arasında bir potansiyel farkı uygulandığı zama

Fizik

Sesin geceleri daha uzak mesafelerden duyulabilmesinin nedeni ses dalgalarının havada yön değiştirmesi ile ilişkilidir.

Fizik

Karanlık enerji, kozmolojik verileri açıklamak için öne sürülmüş bir tür enerjidir.

Fizik

Işık bir cisimle etkileştiğinde cisim tarafından soğurulabilir ya da yansıtılabilir.

Fizik

Kütleçekimini tanımlayan iki temel kuram vardır.

Fizik

Parçacık fiziğinde, temel parçacıklar noktasal olarak ele alınır.

Fizik

Albert Einstein tarafından geliştirilen genel görelilik kuramı esasen bir kütleçekim kuramıdır.

Fizik

Sisin oluşum süreci bulutların oluşum sürecine benzer.

Fizik

Soru: Belirsizlik ilkesine göre bir şeyin aynı anda konumunu ne kadar iyi biliyorsak hızını da o ölçüde az biliyoruz veya hızını

Sayfalar