Skip to content Skip to navigation

Fizik

Fizik

Parçacık fiziğinde, temel parçacıklar noktasal olarak ele alınır.

Fizik

Albert Einstein tarafından geliştirilen genel görelilik kuramı esasen bir kütleçekim kuramıdır.

Fizik

Sisin oluşum süreci bulutların oluşum sürecine benzer.

Fizik

Soru: Belirsizlik ilkesine göre bir şeyin aynı anda konumunu ne kadar iyi biliyorsak hızını da o ölçüde az biliyoruz veya hızını

Fizik

Saf maddeler belirli sıcaklıklarda faz değiştirir. Örneğin 1 atmosfer basınç altında suyun erime noktası 0°C, kaynama noktası ise 100°C’dir.

Fizik

Deniz kabuğunun etrafındaki en ufak esinti bile deniz kabuğunun içindeki havanın frekansında değişikliklere sebep olur.

Fizik

Sezyum Atom Saati

 

Fizik

Süperiletkenlik, sıcaklık belli bir değerin altına düştüğünde bir malzemenin direncinin tamamen sıfır olmasıdır.

Fizik

Süpernovalar çok miktarda enerji yayan yıldız patlamalarıdır.

Fizik

Çevremizdeki maddelerin neredeyse tamamı sıcaklıkları arttığı zaman genleşir ve hacimleri artar.

Fizik

Metal atomlarının değerlik elektronları, metal atomları bir araya geldiğinde oluşan molekül orbitallerinde bulunur.

Fizik

Termodinamik ısıyı, sıcaklığı ve enerjiyi konu alan bilim dalıdır. Termodinamik ile ilgili araştırmalar 19. yüzyılda başlamıştır.

Sayfalar