Skip to content Skip to navigation

Fizik

Fizik

Günlük hayatta kullandığımız pek çok alet enerjisini motorlardan alıyor.

Fizik

Konveksiyon terimi en genel anlamıyla bir akışkanın hareketini ifade eder. Bu hareketin iki bileşeni vardır: sürüklenme ve yayılma.

Fizik

Güneş Sistemi’ndeki her gezegende mevsimler görülür ve birçoğunda Dünya'da olduğu gibi dört mevsim yaşanır. Bazı gezegenlerde mevsimler arasında b

Fizik

Sofra tuzu olarak da bildiğimiz sodyum klorür (NaCl), iyonik bağlı bir bileşiktir.

Sayfalar