Skip to content Skip to navigation

Gökbilim ve Uzay

Gökbilim ve Uzay

Güneş Sistemimizi de içine alan gökada Samanyolu olarak adlandırılıyor.

Gökbilim ve Uzay

Nötron yıldızları, süpernova patlamalarından arta kalan maddele

Gökbilim ve Uzay
Gökbilim ve Uzay

Ağırlıksız ortamlarda yapılan çalışmalar, pek çok bilimsel olguya ışık tutuyor.

Gökbilim ve Uzay

Uzayın yıldızlar ve diğer gökcisimleri arasında kalan kısmı yıldızlararası ortam olarak isimlendiriliyor.

Gökbilim ve Uzay

Bir gökcisminin gezegen olabilmesi için kütlesinin belirli bir aralıkta olması gerekir.

Gökbilim ve Uzay

Güneş’ten en uzak sekizinci gezegen olan Neptün parlak mavi renkte görünür. Bir gezegenin hangi renkte göründüğü bileşimiyle ilişkilidir.

Sayfalar