Skip to content Skip to navigation

Gökbilim ve Uzay

Gökbilim ve Uzay

20 yıldır Dünya’nın çevresindeki yörüngesinde dolanan

Gökbilim ve Uzay

1950’de Jan Oort, Güneş Sistemi’ni çevreleyen irili ufaklı buz parçaları olduğu fikrini ortaya attı.

Gökbilim ve Uzay

EUMETSAT

Gökbilim ve Uzay

Yaşama elverişli bölge ifadesi ötegezegen araştırmalarında sıklıkla kullanılan bir terimdir.

Gökbilim ve Uzay

Çünkü su Dünya üzerindeki bütün canlı türleri için yaşamsal öneme sahip bir molekül.

Gökbilim ve Uzay

Ay tutulması sırasında Güneş, Dünya ve Ay tam olarak aynı hizadayken Dünya, Güneş ile Ay’ın arasındadır.

Gökbilim ve Uzay

Aslında Dünya da uzayın bir parçası. Ancak “uzay” ifadesi ile çoğunlukla uzayın Dünya ve onun atmosferinin dışındaki kısmı kastedilir.

Gökbilim ve Uzay

Yayım hakkı: NASA

Gökbilim ve Uzay

Çıplak gözle kolayca fark edilebilen gökcisimleri (örneğin Güneş, Ay, Güneş Sistemi’ndeki gezegenlerin bazıları, bazı yıldızlar) antik dönemlerden

Gökbilim ve Uzay

Dünya’ya çarpan göktaşları meteorit olarak isimlendiriliyor. Meteoritler çok değerli jeolojik örnekler.

Gökbilim ve Uzay

Ses bir mekanik dalgadır ve yayılmak için bir ortamın varlığına ihtiyaç duyar.

Sayfalar