Skip to content Skip to navigation

Gökbilim ve Uzay

Gökbilim ve Uzay

Yayım hakkı: NASA/JPL

Gökbilim ve Uzay

Gökcisimlerinin çok belirgin farklara göre sınıflandırıldığını düşünebilirsiniz.

Gökbilim ve Uzay

Yanıp sönme gibi algıladığımız durum aslında yıldızların parlaklığında çok kısa zaman aralıklarında ortaya çıkan değişimlerdir.

Gökbilim ve Uzay

Bir gezegenin kütlesi, gezegenin başka bir gökcismi üzerindeki kütleçekim etkisi belirlenerek ölçülür.

Gökbilim ve Uzay

Uzay araçlarının Dünya’nın kütleçekimini yenip uzaya ulaşması için roket motorlarından yararlanılır.

Gökbilim ve Uzay

Dünya’nın ortalama yüzey sıcaklığı 15°C. Ancak yıl içinde Dünya’nın farklı noktalarında çok daha düşük ve yüksek sıcaklıklara ulaşılıyor.

Gökbilim ve Uzay

Göktaşlarının atmosfere giriş hızları 10 ile 70 kilometre/saniye arasında değişir.

Gökbilim ve Uzay

Mars’ın atmosferi büyük oranda karbondioksitten oluşur. Atmosferinin yoğunluğu ise Dünya’nın atmosferinin yaklaşık %7’si kadardır.

Gökbilim ve Uzay

Farklı mevsimlerde gökyüzünde farklı yıldızlar görürüz. Bu değişimi özellikle takımyıldızlara bakarak fark edebilirsiniz.

Sayfalar