Skip to content Skip to navigation

Gökbilim ve Uzay

Gökbilim ve Uzay

Güneş Sistemi’ndeki gezegenlerin hepsi birbirinden farklı renklerde.

Gökbilim ve Uzay

NASA

Gökbilim ve Uzay

Hava durumu balonları atmosferde sıcaklık, basınç, nem ve rüzgâr hızı ölçümü yapan cihazlardır.

Gökbilim ve Uzay

Günün farklı saatlerinde gökyüzüne baktığımızda Güneş’i farklı renklerde görürüz.

Gökbilim ve Uzay

Venüs gökyüzündeki en parlak gökcisimlerinden biridir.

Gökbilim ve Uzay

Satürn, etrafındaki halkalar nedeniyle belki de Güneş Sistemi’nin en ilgi çekici gezegeni.

Gökbilim ve Uzay

Gökadalar doğar, değişim geçirir, ancak tamamen yok olup olmadıklarıyla ilgili net bir açıklama getirmek mümkün değil.

Gökbilim ve Uzay

Yayım hakkı:

Gökbilim ve Uzay

Yayın Hakkı:

Gökbilim ve Uzay

Mars’ın kızıl gezegen olarak isimlendirilmesinin nedeni gökyüzünde kırmızı-turuncu görünmesidir.

Gökbilim ve Uzay

Kozmolojik sabit, genel görelilik kuramındaki Einstein alan denkleminde yer alan bir sabittir, boş uzayın enerji yoğunluğuna karşılık gelir.

Gökbilim ve Uzay

Atmosferle uzay arasındaki sınır tam olarak belirgin olmamasına rağmen atmosferin kalınlığı yaklaşık 100 kilometre olarak kabul ediliyor.

Sayfalar