Skip to content Skip to navigation

Gökbilim ve Uzay

Gökbilim ve Uzay

Başarısız yıldızlar olarak da adlandırılan kahverengi cüceler, kütlesi Jüpiter’inkinin 13 ila 75-80 katı olan gökcisimleridir.

Gökbilim ve Uzay

Samanyolu Gökadası’nın çubuklu sarmal yapıda olduğu tahmin edilse de gerçek şeklinin nasıl olduğunu aslında bilmiyoruz.

Gökbilim ve Uzay

Ay’ın Dünya etrafındaki yörüngesi dairesel değil elips olduğu için Ay’ın Dünya’ya olan uzaklığı sürekli değişir.

Gökbilim ve Uzay

Paralaks, uzaydaki gökcisimlerinin Dünya'dan uzaklıklarını belirlemek için kullanılan matematiksel bir yöntemdir.

Gökbilim ve Uzay

Bu sorunun cevabı aslında gökyüzünün neden mavi göründüğü ile ilişkili. Atmosferdeki parçacıklar Dünya’ya ulaşan ışığı yansıtır ve saçar.

Gökbilim ve Uzay

Güneş Sistemimizi de içine alan gökada Samanyolu olarak adlandırılıyor.

Gökbilim ve Uzay

Nötron yıldızları, süpernova patlamalarından arta kalan maddele

Sayfalar