Skip to content Skip to navigation

Gökbilim ve Uzay

Gökbilim ve Uzay

Dünya’nın tek uydusu olan Ay gökyüzünde farklı zamanlarda farklı şekillerde görünür.

Gökbilim ve Uzay

Gökyüzündeki bir cismin görülebilmesini sağlayan şey -diğer tüm nesnelerde olduğu gibi- o nesneden bize ulaşan ışıktır.

Gökbilim ve Uzay

Şu ana kadar uzaya gönderilen en uzun roket Satürn V’tir. 1967-1973 yılları arasında 13 kez uzaya gönderilen Satürn V’in uzunluğu 110,6 metredir.

Gökbilim ve Uzay

Yıldızlar, gezegenler ve gezegenlerin uyduları yuvarlak şekle sahipken daha küçük gökcisimlerinin, örneğin asteroitlerin, şekilleri düzensiz olabi

Gökbilim ve Uzay

Karanlık madde, kozmoloji ve astronomi ile ilgili gözlemleri açıklamak için öne sürülen bir madde türüdür.

Gökbilim ve Uzay

Karadelikler birkaç farklı şekilde oluşabilir. Bu yollardan birincisi yıldızların çökmesidir.

Gökbilim ve Uzay

Genel görelilik kuramı tarafından varlıkları tahmin edilen karadelikleri diğer gökcisimlerinden ayıran en önemli özellik etraflarında bir olay ufk

Gökbilim ve Uzay

Dünya'daki yaşamın kaynağı olan güneş enerjisi çekirdek tepkimeleri sonucu üretilir.

Sayfalar