Skip to content Skip to navigation

Yerbilimleri

Yerbilimleri

Her yıl çok sayıda deprem oluyor.

Yerbilimleri

Nükleer reaktörlerde yakıt olarak kullanılan radyoaktif elementler, örneğin uranyum, toryum ve bunların parçalanma ürünleri yerkabuğunda doğal ola

Yerbilimleri

Yayım hakkı: GFZ German Research Centre for Geosciences

Yerbilimleri

Yerkabuğu ve yerkabuğuna yakın olan katmanlar hakkında doğrudan bilgi edinebiliyoruz, çünkü bu katmanlara ulaşmak görece daha kolay.

Yerbilimleri

Dağlar kıta levhalarının çarpışması nedeniyle yerkabuğunda ortaya çıkan büyük ölçekli hareketler sonucu oluşur.

Yerbilimleri

Yanardağlar sebep oldukları lav akıntıları, zehirli gazlar ve kül bulutları ile büyük zararlara neden oluyor. Ancak bunlar kısa vadeli etkileri.

Yerbilimleri

Çöllerde ve kumsallardaki kum taneciklerinin oluşturduğu şekiller, kendiliğinden düzenlenme olgusunun doğadaki en ilgi çekici örneklerindendir.

Yerbilimleri

Kayaçlardaki manyetizma etkisine yönelik araştırmalar, Dünya’nın m

Yerbilimleri

Bataklıklar tanecikli yapıdaki maddelerden -örneğin kum- kilden ve sudan oluşan karışımlardır.

Yerbilimleri

Dinozorları hepiniz biliyorsunuz; neredeyse bir bina kadar kocaman ve sivri dişleri olan, o dev yaratıklar...

Yerbilimleri

Asya ve Avrupa kıtalarını raylı sistemle birleştirmek amacıyla yapılan Marmaray Projesi kapsamındaki kazılar, İstanbul’un tarihinin bilinenden çok

Yerbilimleri

Denizli’nin 6 km kuzeyindeki Laodikeia arkeolojik sit alanında yapılan kazı çalışmalarında önemli bir yazıt bulundu.

Sayfalar