Skip to content Skip to navigation

Yerbilimleri

Yerbilimleri

Türkiye önemli fay hatlarını barındıran bir deprem ülkesidir.