Skip to content Skip to navigation

Yerbilimleri

Yerbilimleri

Volkanik patlamalar sonucu ağaçlar, evler, tarlalar, yollar ve fabrikalar zarar görebilir. Hatta can kayıpları bile yaşanabilir.

Yerbilimleri

Bazı depremlerden sonra görülen ve depremin neden olduğu hasarın artmasına yol açan bu durumun nedeni toprağın çamurumsu bir yapıya dönüşmesine ned

Yerbilimleri

Vredefort Krateri - Yayım hakkı: ESA/NASA

Yerbilimleri

Okyanuslara yakın yerlerde olan depremleri bazen tsunamiler izler.

Yerbilimleri

Gayzerler sıcak su buharının yeraltından yüzeye doğru fışkırarak çıktığı yer kabuğundaki açıklıklardır.

Yerbilimleri

Doğal afetlerin en yıkıcılarından biri de depremler. Türkiye de bir deprem ülkesi.

Yerbilimleri

Her yıl çok sayıda deprem oluyor.

Yerbilimleri

Nükleer reaktörlerde yakıt olarak kullanılan radyoaktif elementler, örneğin uranyum, toryum ve bunların parçalanma ürünleri yerkabuğunda doğal ola

Yerbilimleri

Yayım hakkı: GFZ German Research Centre for Geosciences

Yerbilimleri

Yerkabuğu ve yerkabuğuna yakın olan katmanlar hakkında doğrudan bilgi edinebiliyoruz, çünkü bu katmanlara ulaşmak görece daha kolay.

Yerbilimleri

Dağlar kıta levhalarının çarpışması nedeniyle yerkabuğunda ortaya çıkan büyük ölçekli hareketler sonucu oluşur.

Yerbilimleri

Yanardağlar sebep oldukları lav akıntıları, zehirli gazlar ve kül bulutları ile büyük zararlara neden oluyor. Ancak bunlar kısa vadeli etkileri.

Sayfalar