Skip to content Skip to navigation

Yerbilimleri

Yerbilimleri

Çöllerde ve kumsallardaki kum taneciklerinin oluşturduğu şekiller, kendiliğinden düzenlenme olgusunun doğadaki en ilgi çekici örneklerindendir.

Yerbilimleri

Kayaçlardaki manyetizma etkisine yönelik araştırmalar, Dünya’nın m

Yerbilimleri

Bataklıklar tanecikli yapıdaki maddelerden -örneğin kum- kilden ve sudan oluşan karışımlardır.

Yerbilimleri

Yerküre birkaç katmandan oluşur. En dışta yerkabuğu, daha içte manto, en içte ise çekirdek vardır.

Yerbilimleri

Uydu verileri dünya genelinde yılda yaklaşık 1,2 milyar -yani saniyede 40- şimşek oluştuğunu gösteriyor.

Yerbilimleri

Yanardağlar Dünya’nın merkezindeki magmadan gelen sıcak lavların, küllerin ve gazların yüzeye çıktığı yerkabuğundaki açıklıklardır.

Sayfalar