Skip to content Skip to navigation

Yerbilimleri

Yerbilimleri

Hawaii’deki Mauna Kea dünyanın en yüksek dağıdır.

Yerbilimleri

Yanardağlar Dünya’nın merkezindeki magmadan gelen sıcak lavların, küllerin ve gazların yüzeye çıktığı yerkabuğundaki açıklıklardır.

Yerbilimleri

Arkeolojik alanlar arasında en yüksek irtifada bulunan Güney Peru Andları’nda yapılan çalışmalar, insanoğlunun zorlu şartlarda hayatta kalma kapas

Yerbilimleri

Anadolu’nun kara kısımlarındaki zengin arkeolojik kalıntıların bir benzerinin Anadolu kıyılarında, su altında yattığını biliyor muydunuz?

Yerbilimleri

Dünyanın değişik yerlerinde bulunan ilginç biçimli kumtaşı yapıların nasıl oluştuğuna dair çok ikna edici bir açıklama yapıldı.

Yerbilimleri

İzlanda Üniversitesi araştırmacıları Küresel Konum Belirleme Sistemi (Global Positioning System, GPS) ile elde edilen verileri kullanarak yanardağ

Yerbilimleri

Bir püskürmede yüzlerce litre suyu onlarca metre yükseğe taşıyan gayzerler, erimiş kayaçların ve sıcak suyun yeraltındaki yarık ve mağaralar boyun

Sayfalar