Skip to content Skip to navigation
Fizik

Albert Einstein tarafından geliştirilen genel görelilik kuramı esasen bir kütleçekim kuramıdır.

Gökbilim ve Uzay

Maxwell’in elektromanyetik kuramı matematiksel olarak ifade etmesinden sonra, ışığın elektromanyetik dalga olduğu ve beraberinde elektrik ve manyetik alanlar taşıdığı anlaşılmıştı.

Gökbilim ve Uzay

Doğada dört temel kuvvet vardır: kütleçekim kuvveti, elektromanyetik kuvvet, güçlü kuvvet..

Fizik

Sisin oluşum süreci bulutların oluşum sürecine benzer. Sıcak ve nemli hava ani bir soğumaya maruz kaldığı zaman mikroskobik su...

Fizik

 Öncelikle Heisenberg belirsizlik ilkesinin ne anlama geldiğine bir göz atalım.

Fizik

Saf maddeler belirli sıcaklıklarda faz değiştirir. Örneğin 1 atmosfer basınç altında suyun erime noktası 0°C, kaynama noktası ise 100°C’dir.

Kimya

Periyodik tablonun 1A grubunda yukarıdan aşağıya lityum (Li), sodyum (Na), potasyum (K), rubidyum (Rb), sezyum (Cs) ve fransiyum (Fr) şeklinde..

Teknoloji

Gözbebeklerimiz dış ortamdaki ışığa bağlı olarak büyüyüp küçülür.

Gökbilim ve Uzay

Yapay uyduların hareket edeceği yörünge uydunun kullanım amacına uygun olarak seçilir.

Biyoloji

Üşüdüğümüzde tüylerimizin ürpermesinin nedeni kabaran tüylerin yalıtkan bir tabaka oluşturarak ısı kaybını engellemesidir.

Kimya

Kimyasal çözülme kayaların kimyasal süreçler sonunda aşınması, ayrışması, çözünmesidir. Kimyasal çözülme birkaç yolla gerçekleşebilir. Bu yolların bazıları karbonlaşma, oksitlenme...

Kimya

Kabartma tozunun ana bileşenleri asit ve baz olduğu için keklerimizin kabarmasını aslında asit baz tepkimesine borçluyuz. Kabartma tozunun içinde kuru toz halde bulunan bu maddeler hamura konulan su, süt, yağ vb. sıvı...

Sayfalar