Skip to content Skip to navigation
Matematik

İspat yapmayı sever misiniz?

Matematik

Çankaya Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü'nden Dr. Emre Sermutlu permütasyon...

Matematik

n tane elemanı olan bir kümenin neden 2n tane alt kümesi vardır?

Matematik

Bir bayram sabahı gardiyanlardan biri hapishanedeki bütün mahkûmları bir günlüğüne serbest bırakmak istiyor.

Matematik

Öğretmenin öğrencilerin notlarını tahmin ederek bulmalarını istediği bir sınav sonrasında öğrenciler en az kaç soru sorarak notlarını tahmin edebilir?

Matematik

Sadece rakamlardan oluşan 20 basamaklı bir şifreyi...

Kimya

Atom ölçeğinde baktığımızda çekirdek atomun çok az bir bölümünü kaplar.

Sosyal Bilimler

Erkek çocukların fen ve matematik eğitiminde kız çocuklara göre genellikle daha başarılı oldukları düşünülür. Fakat yapılan yeni bir çalışma bunun tam aksini söylüyor.

Tıp ve Sağlık

Zaman dilimi değişimi sendromu olarak da bilinen jet lag, insanların doğudan batıya ya da batıdan...

Fizik

Albert Einstein tarafından geliştirilen genel görelilik kuramının sonuçlarından biri de evrenin zamanla genişlemesidir.

Gökbilim ve Uzay

Gaz devleri, çoğunluğu gazlardan oluşan gezegenlerdir. Güneş’ten en uzak dört gezegen olan Jüpiter, Satürn, Uranüs ve Neptün genellikle gaz devleri olarak sınıflandırılır.

Fizik

Süperiletkenlik, sıcaklık belli bir değerin altına düştüğünde bir malzemenin direncinin tamamen sıfır olmasıdır.

Sayfalar