Skip to content Skip to navigation
Fizik

Camların nasıl sınıflandırılması gerektiği sorusuna cevap vermek için önce katılar ve sıvılar hakkındaki temel bilgilerimizi özetleyelim.

Yerbilimleri

Yanardağlar Dünya’nın merkezindeki magmadan gelen sıcak lavların, küllerin ve gazların yüzeye çıktığı yerkabuğundaki açıklıklardır.

Gökbilim ve Uzay

Yıldızlar, gezegenler ve gezegenlerin uyduları yuvarlak şekle sahipken daha küçük gökcisimlerinin...

Kimya

Vücudumuzun yaklaşık üçte ikisi sudan oluşur. Neredeyse her 18 gram suyun içinde 16 gram...

Gökbilim ve Uzay

Karanlık madde, kozmoloji ve astronomi ile ilgili gözlemleri açıklamak için öne sürülen bir madde türüdür.

Gökbilim ve Uzay

Karadelikler birkaç farklı şekilde oluşabilir. Bu yollardan birincisi yıldızların çökmesidir.

Gökbilim ve Uzay

Genel görelilik kuramı tarafından varlıkları tahmin edilen karadelikleri diğer gökcisimlerinden ayıran en önemli özellik etraflarında bir olay ufku oluşmasıdır.

Kimya

Erime noktası en düşük metal cıvadır (-38,83oC). Cıva (Hg), diş hekimliğinde amalgam dolgu üretiminde, termometre ve barometre gibi ölçüm...

Teknoloji

Gürültüleri engelleyen kulaklıklar, dışarıdan gelen seslerin rahatsız edici olduğu durumlarda...

Biyoloji

Denizkulağı jeolojide ve deniz biyolojisinde olmak üzere iki farklı anlama sahip. Önce jeolojideki anlamına değinelim. Dalga ve akıntılar, taşıdıkları maddeleri denizin sığlaştığı...

Tıp ve Sağlık

Vücudumuzda iki ila beş milyon arası ter bezi bulunur. Terleme vücudumuzun kendini soğutarak ideal sıcaklığını koruma yoludur.

Fizik

Bilim insanlarına göre bir şeyi ne kadar soğutursanız soğutun mutlak sıfır olarak adlandırılan 0 kelvine (-273,15°C) kadar...

Sayfalar