Skip to content Skip to navigation
Spor

İnsanoğlunun nefesini tutarak suyun altına ilk ne zaman girdiği bilinmemekle birlikte, bunun yaklaşık 5000 yıl önce olduğu tahmin ediliyor.

Kimya

Analitik kimya alanında eser elementler üzerine çalışmalar yapan Doç. Dr. Orhan Hazer ile...

Yerbilimleri

Marmaray Projesi kapsamındaki kazılar, İstanbul...

Teknoloji

Gıdaların üretim süreçlerini ve bu süreçlerin önemini Prof. Dr. Vural Gökmen ile konuştuk.

Biyoloji

Sayıları gün geçtikçe azalan yerli sığır ırklarımızın klonlama teknolojisi ile üretilebilme olanaklarını araştıran...

Tıp ve Sağlık

Çağımızın hastalığı kanser insan hayatını tehdit eden en büyük sorunlardan bir tanesi.

Fizik

Ülkemizde de özellikle nötron yıldızları konusunda araştırmalar yapan Prof. Dr. Yavuz Ekşi’yle kendisi ve astrofizik çalışmaları hakkında bir söyleşi yaptık.

Tıp ve Sağlık

Mühendislik bilimlerini tıp ve biyolojik bilimler ile birleştirerek hayatımızdaki problemlere çözümler

Fizik

Enerji ve çevre politikaları üzerine araştırmalar Prof. Dr. Gürkan Kumbaroğlu’ndan çalışmaları...

Bilgisayar ve İnternet

Bilgisayarla görme araştırmalarının detaylarını Doç. Dr. Pınar Duygulu Şahin'e sorduk.

Kimya

Ülkemizde endokrin bozucu kimyasallarla ilgili araştırmalar yapan Prof Dr. Şanan Sungur ile bir söyleşi gerçekleştirdik.

Yerbilimleri

Su altı arkeolojisi üzerine araştırmalar Yrd. Doç. Dr. Hakan Öniz’le bir söyleşi gerçekleştirdik.

Sayfalar