Skip to content Skip to navigation
Yerbilimleri

Marmaray Projesi kapsamındaki kazılar, İstanbul...

Teknoloji

Gıdaların üretim süreçlerini ve bu süreçlerin önemini Prof. Dr. Vural Gökmen ile konuştuk.

Biyoloji

Sayıları gün geçtikçe azalan yerli sığır ırklarımızın klonlama teknolojisi ile üretilebilme olanaklarını araştıran...

Tıp ve Sağlık

Çağımızın hastalığı kanser insan hayatını tehdit eden en büyük sorunlardan bir tanesi.

Fizik

Ülkemizde de özellikle nötron yıldızları konusunda araştırmalar yapan Prof. Dr. Yavuz Ekşi’yle kendisi ve astrofizik çalışmaları hakkında bir söyleşi yaptık.

Tıp ve Sağlık

Mühendislik bilimlerini tıp ve biyolojik bilimler ile birleştirerek hayatımızdaki problemlere çözümler

Fizik

Enerji ve çevre politikaları üzerine araştırmalar Prof. Dr. Gürkan Kumbaroğlu’ndan çalışmaları...

Bilgisayar ve İnternet

Bilgisayarla görme araştırmalarının detaylarını Doç. Dr. Pınar Duygulu Şahin'e sorduk.

Kimya

Ülkemizde endokrin bozucu kimyasallarla ilgili araştırmalar yapan Prof Dr. Şanan Sungur ile bir söyleşi gerçekleştirdik.

Yerbilimleri

Su altı arkeolojisi üzerine araştırmalar Yrd. Doç. Dr. Hakan Öniz’le bir söyleşi gerçekleştirdik.

Tıp ve Sağlık

Bilimsel çalışmaların büyük bir kısmı sağlık sorunlarını çözmeyi hedefliyor. Bu araştırmalardan doğan erken teşhis ve tedavi yöntemleri pek çok sağlık sorununu kâbus olmaktan çıkarıyor.

Kimya

Yenilenebilir ve temiz enerji için enerjiyi depolama en önemli konulardan biri. Otomobillerde kullanılan akülerin özellikle dayanıklılığı ve uzun süreli kullanımı çok önemli.

Sayfalar