Skip to content Skip to navigation

Antihidrojen Üretimi

Dr. Mahir E. Ocak
04/06/2015 - 15:55

Antimaddenin varlığı ilk olarak 20. yüzyılda P. A. M. Dirac tarafından öne sürülmüştü. Daha sonraları deneysel olarak da gözlemlenen antimadde parçacıkları hakkında bugün hâlâ cevaplanmayı bekleyen pek çok soru var. Bunların başında, gözlemlenen evrenin neden büyük oranda maddeden oluştuğu geliyor: Fizik yasalarına göre Büyük Patlama’dan sonra eşit miktarda madde ve antimadde oluşmuş olması gerekir. Öyleyse bugün evrende neden çok az miktarda antimadde var? Antimadde ile ilgili bu ve benzeri soruların cevaplanabilmesi için bilimsel araştırmalar yapılması gerekiyor, ancak antimaddeyle ilgili araştırmalar yapmak çok zor. Bu durumun en önemli sebebi madde ve antimaddenin birbirleriyle karşılaştıkları zaman yok olarak enerjiye dönüşmeleri. Bu yüzden üzerinde deneyler yapılmasına imkân verecek kadar uzun sürelerle antimaddeyi depolayabilmek önemli bir sorun. Ayrıca büyük miktarda antimaddenin nasıl üretileceği de ayrı bir araştırma alanı.

Uluslararası bir araştırma grubu, yakın zamanlarda yaptığı çalışmalar sonucunda büyük miktarda antihidrojen üretmek için kullanılabilecek yeni bir yöntem geliştirdi. Dr. A. S. Kadyrov ve arkadaşlarının yaptığı araştırmanın sonuçları Physical Review Letters’ta yayımlandı. Antihidrojen, proton ve elektronun antiparçacıkları olan antiproton ve pozitrondan oluşan atomdur. Antimadde parçacıklarından oluşabilecek en küçük atom olduğu için antihidrojenin üretilmesi daha büyük antimadde atomlarına göre daha kolaydır. Bu atomlar ilk kez 2002 yılında Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi’nde (CERN) yapılan deneyler sırasında elde edilmişti. Uluslararası bir araştırma grubuysa 2010 yılında antihidrojen atomlarını 30 dakika boyunca depolamayı başardı.

Geliştirilen yeni antihidrojen üretim yöntemi sayesinde gelecekte büyük miktarda antimadde üretileceği düşünülüyor. Böylece antimadde üzerine yapılan araştırmalar artacak ve antimadde hakkında merak edilen soruların cevaplanma süreci hızlanacaktır. 

İlgili İçerikler

Fizik

Metalik mavi renkli kelebekler, yanardöner renkli meyveler, altın rengi kabuğa sahip böcekler... Peki, bu renklerin hiçbirinin kaynağının boyalar ya da pigmentler olmadığını biliyor muydunuz? Öyleyse bu ışıl ışıl parıldayan renkler nasıl ortaya çıkıyor?

Fizik

ABD’de uzunluk ölçüsü olarak metre yerine yard, feet ve inç; kütle ölçüsü olarak kilogram yerine pound ve ons gibi metrik olmayan ölçü birimlerinin kullanılması dikkatinizi çekmiştir. Peki, ABD’de bu ölçü birimlerinin kullanılmasında Karayip korsanlarının da payı olduğunu biliyor muydunuz?

Fizik

Elektrik ve nükleer enerji santrallerinde soğutma amacıyla kullanılan suların büyük kısmı buharlaşarak atmosfere karışır. Massachusetts Teknoloji Enstitüsü’nde çalışan bir grup araştırmacı bu kayıp suları geri kazanmak için yeni bir yöntem geliştirdi.

Fizik

Mikroakışkan çipler, mikrolitre ve daha küçük hacimlerdeki akışkanların mikro ölçekteki (metrenin milyonda biri) kanallar içerisinde kontrol edilm

Fizik

Baryon grubu parçacıklar üç kuarktan oluşur. Uluslararası bir araştırma grubu, di-Omega olarak adlandırılan bir parçacığın doğada var olabileceğini ileri sürdü. Baryon türü iki omega parçacığının bir araya gelmesiyle oluşan di-Omegaların Avrupa ve Japonya’daki parçacık hızlandırıcılarda üretilebileceği düşünülüyor.

Fizik

Farklı düğüm yapılarının dayanıklılıkları üzerine pek çok araştırma yapıldıysa da bir düğümün nasıl olup da kendi kendine açıldığına dair bir çalışma yapılmamıştı. Ta ki bir akademisyen küçük kızının ayakkabı bağcıklarının neden sürekli çözüldüğünü merak edene kadar. Bunun üzerine iki öğrencisiyle birlikte koşu sırasında ayakkabı bağcığının ne gibi etkilere maruz kaldığını yakından gözlemledi.

Fizik

Hem bilimsel çalışmalar hem de günlük hayattaki pek çok etkinlik için kendi içinde tutarlı ölçüm birimlerine ihtiyaç vardır. Günümüzde bu amaçla yaygın şekilde kısaca SI olarak adlandırılan Uluslararası Birim Sistemi (Système international d’unités) kullanılsa da henüz arzu edilen düzeye erişilebilmiş değil.

Fizik

Ölçü birimlerine bir standart getirmek için 1790’larda Fransa’da metrik sistem oluşturulmuştu.

Fizik

TÜBİTAK Bilim İnsanı Destekleme Daire Başkanlığı tarafından üniversite öğrencilerine yönelik olarak düzenlenen Girişimcilik ve Yenilikçilik Yarışması, Özel Sektöre Yönelik Lisans Bitirme Tezleri Yarışması ve Öncelikli Alanlarda Üniversite Öğrencileri Proje Yarışması başvuruları bugün başladı.

Fizik

Kristal kadar berrak yağmur damlaları, turkuaz rengi okyanuslar ya da pembe göller... Hepsi sudan meydana gelmelerine rağmen renkleri farklı. Çünkü suyun rengini su moleküllerinin ışıkla etkileşiminin yanı sıra suyun içinde çözünmüş ya da asılı halde bulunan başka maddeler de etkiler.