Skip to content Skip to navigation

Yürüme Doğrultumuz Motivasyondan Etkileniyor

Prof. Dr. Ali Savaş Çilli
10/02/2016 - 16:56

Hiç gözünüz kapalı veya karanlıkta iken belli bir hedefe doğru düz bir şekilde yürümeye çalıştınız mı? Böyle bir durumda çoğu kez farkında olmadan sola veya sağa doğru yönelme eğilimi gösteririz. Sonuçları Cognition dergisinde yayımlanan yeni bir araştırmada bilim insanları bu durumun nedenini belirlemeye yönelik bazı bulgular elde etti.

Kent Üniversitesi Psikoloji Fakültesi’nden Dr. Mario Weick liderliğinde yapılan araştırmada, insanların yürürken sağa ya da sola doğru kaymalarının beyinlerinin iki yarım küresinin aktivitesi ile ilişkili olduğu anlaşıldı. Araştırmada önceden gördükleri bir hedefe doğru, gözleri bağlı şekilde ve düz bir çizgi üzerinde yürümeleri istendiğinde insanların neden sağa veya sola doğru yönelme eğilimi gösterdiklerini belirlemek amacıyla, “Davranışsal İnhibisyon Sistemi / Davranışsal Aktivasyon Sistemi Ölçeği” ile ölçülen, insan davranışlarını kontrol eden iki ana motivasyonel (harekete geçme konusunda uyarıcı) unsurun yürüme doğrultusuna etkisi incelendi.

Davranışsal inhibisyon (BIS), korkutulma veya cezalandırmaya karşı tepki olarak ortaya çıkan olumsuz duyguları ve kaçınma davranışlarını, davranışsal aktivasyon (BAS) ise ödül veya teşvik karşısında ortaya çıkan olumlu duyguları ve yakınlaşma davranışını düzenleyen sistem olarak tanımlanıyor. Araştırmacılar davranışsal inhibisyon düzeyi yüksek insanların yürürken sola doğru yönelme eğilimi gösterdiklerini ve bunun beynin sağ yarım küresinin aktivitesiyle ilişkili olduğunu belirledi. Davranışsal aktive düzeyi yüksek olan kişilerin ise davranışsal inhibisyon düzeyi düşükken sağa doğru meylettikleri, davranışsal inhibisyon düzeyinin yüksek olması durumunda böyle bir eğilim gözlenmediği anlaşıldı. Araştırmacılar sonuçların beynin iki yarım küresinin harekete geçme konusunda farklı uyarıcı sistemlerle ilişkili olduğunu gösterdiğini belirtiyor. Ayrıca bu araştırma davranışsal inhibisyon düzeyi ve beynin sağ yarım küresinin aktivitesi arasında açık bir ilişki olduğunu gösteriyor.

İlgili İçerikler

Beyin ve Sinir Bilim

Sevgili gençler, önce, geçen ay sorduğumuz problemin çözümüyle başlayalım: Viktor Holst - Skakbladet, 1905.

Beyin ve Sinir Bilim

Sizce bir üçgen sarı mıdır yoksa mavi mi? Ya da 5 rakamının tadı ekşi midir yoksa tatlı mı? Bazı insanlar bir rengin tadını alabildikleri veya bir şekli renk olarak da algılayabildikleri deneyimler yaşayabiliyor.

Beyin ve Sinir Bilim

New York Üniversitesinde çalışan bir grup araştırmacı, optogenetik yöntemler kullanarak koku algısının oluşumuyla ilgili çok önemli sonuçlara ulaştı.

Beyin ve Sinir Bilim

Sevgili gençler,

Önce geçen ay sorduğumuz problemin çözümünü verelim:

Beyin ve Sinir Bilim

Sevgili gençler, her zamanki gibi önce geçen ay sorduğumuz problemin çözümüyle başlayalım:

Beyin ve Sinir Bilim

İkinci bir dili öğrenmek bizi iki dilli bireyler arasına sokuyor. İkiden fazla dil bilmek ise çok dillilik olarak adlandırılıyor. Peki çok dilli olmanın ne gibi avantajları var? 

Beyin ve Sinir Bilim

Sevgili gençler, Önce geçen ay sorduğumuz problemin çözümüne bakalım...

Beyin ve Sinir Bilim

Sevgili gençler, Önce geçen ay sorduğumuz problemin çözümüne bakalım: A. Jaquot, 1934

Beyin ve Sinir Bilim

Sevgili gençler, geçen ay sorduğumuz problemin çözümüyle başlayalım: Franz Palatz, 1930.

Beyin ve Sinir Bilim

Satranç köşesinde bu ay Ocak 2020 probleminin çözümüne ve Şubat 2020 problemine yer veriyoruz.