Skip to content Skip to navigation

Yürüme Doğrultumuz Motivasyondan Etkileniyor

Prof. Dr. Ali Savaş Çilli
10/02/2016 - 16:56

Hiç gözünüz kapalı veya karanlıkta iken belli bir hedefe doğru düz bir şekilde yürümeye çalıştınız mı? Böyle bir durumda çoğu kez farkında olmadan sola veya sağa doğru yönelme eğilimi gösteririz. Sonuçları Cognition dergisinde yayımlanan yeni bir araştırmada bilim insanları bu durumun nedenini belirlemeye yönelik bazı bulgular elde etti.

Kent Üniversitesi Psikoloji Fakültesi’nden Dr. Mario Weick liderliğinde yapılan araştırmada, insanların yürürken sağa ya da sola doğru kaymalarının beyinlerinin iki yarım küresinin aktivitesi ile ilişkili olduğu anlaşıldı. Araştırmada önceden gördükleri bir hedefe doğru, gözleri bağlı şekilde ve düz bir çizgi üzerinde yürümeleri istendiğinde insanların neden sağa veya sola doğru yönelme eğilimi gösterdiklerini belirlemek amacıyla, “Davranışsal İnhibisyon Sistemi / Davranışsal Aktivasyon Sistemi Ölçeği” ile ölçülen, insan davranışlarını kontrol eden iki ana motivasyonel (harekete geçme konusunda uyarıcı) unsurun yürüme doğrultusuna etkisi incelendi.

Davranışsal inhibisyon (BIS), korkutulma veya cezalandırmaya karşı tepki olarak ortaya çıkan olumsuz duyguları ve kaçınma davranışlarını, davranışsal aktivasyon (BAS) ise ödül veya teşvik karşısında ortaya çıkan olumlu duyguları ve yakınlaşma davranışını düzenleyen sistem olarak tanımlanıyor. Araştırmacılar davranışsal inhibisyon düzeyi yüksek insanların yürürken sola doğru yönelme eğilimi gösterdiklerini ve bunun beynin sağ yarım küresinin aktivitesiyle ilişkili olduğunu belirledi. Davranışsal aktive düzeyi yüksek olan kişilerin ise davranışsal inhibisyon düzeyi düşükken sağa doğru meylettikleri, davranışsal inhibisyon düzeyinin yüksek olması durumunda böyle bir eğilim gözlenmediği anlaşıldı. Araştırmacılar sonuçların beynin iki yarım küresinin harekete geçme konusunda farklı uyarıcı sistemlerle ilişkili olduğunu gösterdiğini belirtiyor. Ayrıca bu araştırma davranışsal inhibisyon düzeyi ve beynin sağ yarım küresinin aktivitesi arasında açık bir ilişki olduğunu gösteriyor.

İlgili İçerikler

Beyin ve Sinir Bilim

Çok acıktığınızı ve arkadaşlarınızla beraber en sevdiğiniz ev yapımı hamburgerciye gittiğinizi hayal edin. Büyük bir iştahla siparişinizi verdiniz. Ancak yan masada oturan kişi meyve suyunu höpürdeterek içiyor. Çok rahatsız oluyor ve hemen orayı terk ediyorsunuz.

Beyin ve Sinir Bilim

Bazen zamanın nasıl geçtiğini anlayamayız. Akşam olmak üzeredir ancak biz hâlâ gün ortasındaymışız gibi hissederiz. Bunun tam tersine trafiğin çok yoğun olduğu bir yerde zaman bir türlü geçmek bilmez. Peki nasıl oluyor da beynimiz zamanı farklı biçimlerde algılayabiliyor?

Beyin ve Sinir Bilim

Satranç köşesinde bu ay Haziran 2019 probleminin çözümüne ve Temmuz 2019 problemine yer veriyoruz. 

Beyin ve Sinir Bilim

Hiç elinizin ya da ayağınızın uyuşması nedeniyle art arda iğneler batıyormuş gibi hissettiğiniz oldu mu? Karıncalanma dediğimiz bu olay uzun süre alışılmadık pozisyonda durduğumuzda ortaya çıkar.

Beyin ve Sinir Bilim

Satranç köşesinde bu ay Mayıs 2019 probleminin çözümüne ve Haziran 2019 problemine yer veriyoruz. 

Beyin ve Sinir Bilim

Uluslararası bir araştırma grubu, farelerin gözlerine nanoparçacıklar (boyutları metrenin milyarda biri ölçeğinde olan parçacıklar) enjekte ederek kızılötesi ışığı algılamalarını sağladı. Çalışma ile ilgili makale Dr. Yuqian Ma ve arkadaşları tarafından Cell’de yayımlandı.

Beyin ve Sinir Bilim

Satranç köşesinde bu ay Nisan 2019 probleminin çözümüne ve Mayıs 2019 problemine yer veriyoruz.

Beyin ve Sinir Bilim

Satranç köşesinde bu ay Mart 2019 probleminin çözümüne ve Nisan 2019 problemine yer veriyoruz.

Beyin ve Sinir Bilim

Columbia Üniversitesi’nde çalışan bir grup mühendis, insan düşüncesini sese çeviren bir teknoloji geliştirdi. Beyin sinyallerini takip eden sistem, algıladığı kelimeleri anlaşılır bir biçimde telaffuz edebiliyor. Gelecekte, konuşma sorunları yaşayan insanların bu teknoloji sayesinde iletişim kurması mümkün olabilir.

Beyin ve Sinir Bilim

Yeni bilgiler öğrenmek ya da yeni bir hobi edinmek konusunda uzman olan beynimizde bu süreçte birtakım değişiklikler meydana geldiğini biliyor muydunuz? Gelin, bu süreci daha yakından inceleyelim.