Skip to content Skip to navigation

Matematikçi Beyni

Dr. Mahir E. Ocak
10/05/2016 - 17:18

Bir grup araştırmacının Proceedings of the National Academy of Sciences (USA)’da yayımladıkları sonuçlar, matematiksel düşünme sırasında etkinleşen beyin bölgelerinin diğer düşünsel faaliyetler sırasında etkinleşenlerden farklı olduğunu gösteriyor.

Araştırmacılar çeşitli düşünsel faaliyetler sırasında matematikçilerin ve matematikçi olmayan diğer akademisyenlerin beyinlerinin hangi bölgelerinin etkinleştiğini fMRI (fonksiyonel manyetik rezonans görüntüleme) tekniğiyle incelemiş. Deneyler sırasında akademisyenlere ileri matematikle ilgili 72 ve başka disiplinlerle ilgili 18 ayrı ifade gösterilerek dört saniye içinde doğru olup olmadıklarını söylemeleri istenmiş. Sonuçlar beynin matematiksel ifadeler karşısında etkinleşen bölgelerinin diğer ifadeler karşısında etkinleşen bölgelerinden farklı olduğunu gösteriyor. Üstelik bu bölgeler sadece matematikçilerin beyinlerinde etkinleşiyor.

Elde edilen sonuçların en önemli taraflarından biri beynin ileri matematiksel ifadeler karşısında etkinleşen bölgelerinin basit aritmetik işlemler sırasında etkinleşenlerle aynı olması. Bu durum neredeyse bütün insanların temel aritmetik işlemleri çok iyi yapabildiği halde neden daha karmaşık matematiksel kavramları öğrenmekte zorlandığı sorusunu akla getiriyor. Araştırmacılar, matematikçi olmayanların ileri matematiksel kavramları öğrenmeye çalıştıkları sırada beyinlerinde etkinleşen bölgelerin incelenmesiyle bu ve benzeri soruların cevaplanabileceğini düşünüyor.

Sonuçlarla ilgili dikkat çekici bir başka nokta, matematikçilerin beyinlerindeki yüz tanımayla ilgili bölgelerde normalden daha az etkinlik görülmesi. Bu durum matematiksel kavramları öğrenmenin ve kullanmanın beynin diğer işlevlerle ilgili kapasitesinde azalmaya yol açtığı anlamına geliyor olabilir. Ancak bir konuda uzmanlaşmanın beyinde ne tür değişikliklere sebep olduğuyla ilgili net çıkarımlar yapabilmek için gelecekte de pek çok araştırma yapılması gerekiyor.

İlgili İçerikler

Matematik

Ayın Matematik Sorusu köşesinde Nisan 2018 sorusunu doğru çözenler belli oldu.

Matematik

10x10’luk satranç tahtasının birim karelerinden bazılarına birer taş yerleştirilmiştir. Her köşegen üzerinde en fazla üç taş bulunabiliyorsa, satranç tahtasının üzerinde en fazla kaç taş olabilir?

Matematik

Her biri 2x2 birim karelik birkaç karton parçası, 13x13 birim karelik bir satranç tahtasının üzerine, karton parçalarının her biri satranç tahtasının...

Matematik

Ayın Matematik Sorusu köşesinde Mart 2018 sorusunu doğru çözenler belli oldu.

Matematik

Matematikçilere verilen en saygın ödüllerden biri olan Abel Ödülü’ne bu yıl, geniş bir yelpazede önemli uygulamaları olan şaşırtıcı bağlantılar keşfetmesinden ötürü Kanadalı matematikçi Robert Langlands layık görüldü.

Matematik

Ormandan birkaç mantar toplayan Keloğlan, mantarları bir sepetin içine koyuyor. Mantarları tartıp herhangi iki mantarın ağırlıklarının birbirinden farklı olduğunu ve...

Matematik

Bilim Genç Ayın Matematik Sorusu köşesinde şubat ayı sorusunu doğru çözenler belli oldu.

Matematik

100 altın sikkesi bulunan Keloğlan altınlarının sayısını artırmak için sihirli mağaraya gidiyor. Mağaradaki dev, Keloğlan’a mağaranın duvarındaki...

Matematik

Bilim Genç Ayın Matematik Sorusu köşesinde ocak ayı sorusunu doğru çözenler belli oldu.

Matematik

Asal sayılar kendisinden ve 1’den başka böleni olmayan sayma sayılarıdır. Örneğin 2, 7, 11, 23 gibi. Mersenne asalları olarak adlandırılan sayılarsa 2n-1 biçiminde yazılabilen asal sayılardır.