Skip to content Skip to navigation

Matematikçi Beyni

Dr. Mahir E. Ocak
10/05/2016 - 17:18

Bir grup araştırmacının Proceedings of the National Academy of Sciences (USA)’da yayımladıkları sonuçlar, matematiksel düşünme sırasında etkinleşen beyin bölgelerinin diğer düşünsel faaliyetler sırasında etkinleşenlerden farklı olduğunu gösteriyor.

Araştırmacılar çeşitli düşünsel faaliyetler sırasında matematikçilerin ve matematikçi olmayan diğer akademisyenlerin beyinlerinin hangi bölgelerinin etkinleştiğini fMRI (fonksiyonel manyetik rezonans görüntüleme) tekniğiyle incelemiş. Deneyler sırasında akademisyenlere ileri matematikle ilgili 72 ve başka disiplinlerle ilgili 18 ayrı ifade gösterilerek dört saniye içinde doğru olup olmadıklarını söylemeleri istenmiş. Sonuçlar beynin matematiksel ifadeler karşısında etkinleşen bölgelerinin diğer ifadeler karşısında etkinleşen bölgelerinden farklı olduğunu gösteriyor. Üstelik bu bölgeler sadece matematikçilerin beyinlerinde etkinleşiyor.

Elde edilen sonuçların en önemli taraflarından biri beynin ileri matematiksel ifadeler karşısında etkinleşen bölgelerinin basit aritmetik işlemler sırasında etkinleşenlerle aynı olması. Bu durum neredeyse bütün insanların temel aritmetik işlemleri çok iyi yapabildiği halde neden daha karmaşık matematiksel kavramları öğrenmekte zorlandığı sorusunu akla getiriyor. Araştırmacılar, matematikçi olmayanların ileri matematiksel kavramları öğrenmeye çalıştıkları sırada beyinlerinde etkinleşen bölgelerin incelenmesiyle bu ve benzeri soruların cevaplanabileceğini düşünüyor.

Sonuçlarla ilgili dikkat çekici bir başka nokta, matematikçilerin beyinlerindeki yüz tanımayla ilgili bölgelerde normalden daha az etkinlik görülmesi. Bu durum matematiksel kavramları öğrenmenin ve kullanmanın beynin diğer işlevlerle ilgili kapasitesinde azalmaya yol açtığı anlamına geliyor olabilir. Ancak bir konuda uzmanlaşmanın beyinde ne tür değişikliklere sebep olduğuyla ilgili net çıkarımlar yapabilmek için gelecekte de pek çok araştırma yapılması gerekiyor.

İlgili İçerikler

Matematik

100 altın sikkesi bulunan Keloğlan altınlarının sayısını artırmak için sihirli mağaraya gidiyor. Mağaradaki dev, Keloğlan’a mağaranın duvarındaki...

Matematik

Bilim Genç Ayın Matematik Sorusu köşesinde ocak ayı sorusunu doğru çözenler belli oldu.

Matematik

Asal sayılar kendisinden ve 1’den başka böleni olmayan sayma sayılarıdır. Örneğin 2, 7, 11, 23 gibi. Mersenne asalları olarak adlandırılan sayılarsa 2n-1 biçiminde yazılabilen asal sayılardır. 

Matematik

Okyanustaki 12 adadan oluşan bir ülkede bazı ada ikilileri arasında karşılıklı feribot seferleri düzenleniyor. Herhangi iki feribot seferi iptal edildikten...

Matematik

Bilim Genç Ayın Matematik Sorusu köşesinde aralık ayı sorusunu doğru çözenler belli oldu.

Matematik

İnsanoğlunun en çok merak ettiği konulardan bir tanesinin sonsuzluk olduğunu söyleyebiliriz.

Matematik

Keloğlan, çiftlikteki 66 cüceye 5 sorudan oluşan bir sınav yapıyor. Bir cücenin sınavı geçmesi için sorulardan en az üçünü doğru çözmesi gerekiyor. Her soruyu doğru çözen cüce sayısı...

Matematik

Bilim Genç Ayın Matematik Sorusu köşesinde kasım ayı sorusunu doğru çözenler belli oldu.

Matematik

Okul hayatında matematik ile ilgili en çok duyulan cümle muhtemelen “Bu öğrendiğim ne işe...

Matematik

Yerleri ya da duvarları kaplayan genellikle üçgen, kare, altıgen gibi şekillerden oluşan yüzey kaplamaları hepimiz için hayli tanıdık ve sıradan.