Skip to content Skip to navigation

Matematikçi Beyni

Dr. Mahir E. Ocak
10/05/2016 - 17:18

Bir grup araştırmacının Proceedings of the National Academy of Sciences (USA)’da yayımladıkları sonuçlar, matematiksel düşünme sırasında etkinleşen beyin bölgelerinin diğer düşünsel faaliyetler sırasında etkinleşenlerden farklı olduğunu gösteriyor.

Araştırmacılar çeşitli düşünsel faaliyetler sırasında matematikçilerin ve matematikçi olmayan diğer akademisyenlerin beyinlerinin hangi bölgelerinin etkinleştiğini fMRI (fonksiyonel manyetik rezonans görüntüleme) tekniğiyle incelemiş. Deneyler sırasında akademisyenlere ileri matematikle ilgili 72 ve başka disiplinlerle ilgili 18 ayrı ifade gösterilerek dört saniye içinde doğru olup olmadıklarını söylemeleri istenmiş. Sonuçlar beynin matematiksel ifadeler karşısında etkinleşen bölgelerinin diğer ifadeler karşısında etkinleşen bölgelerinden farklı olduğunu gösteriyor. Üstelik bu bölgeler sadece matematikçilerin beyinlerinde etkinleşiyor.

Elde edilen sonuçların en önemli taraflarından biri beynin ileri matematiksel ifadeler karşısında etkinleşen bölgelerinin basit aritmetik işlemler sırasında etkinleşenlerle aynı olması. Bu durum neredeyse bütün insanların temel aritmetik işlemleri çok iyi yapabildiği halde neden daha karmaşık matematiksel kavramları öğrenmekte zorlandığı sorusunu akla getiriyor. Araştırmacılar, matematikçi olmayanların ileri matematiksel kavramları öğrenmeye çalıştıkları sırada beyinlerinde etkinleşen bölgelerin incelenmesiyle bu ve benzeri soruların cevaplanabileceğini düşünüyor.

Sonuçlarla ilgili dikkat çekici bir başka nokta, matematikçilerin beyinlerindeki yüz tanımayla ilgili bölgelerde normalden daha az etkinlik görülmesi. Bu durum matematiksel kavramları öğrenmenin ve kullanmanın beynin diğer işlevlerle ilgili kapasitesinde azalmaya yol açtığı anlamına geliyor olabilir. Ancak bir konuda uzmanlaşmanın beyinde ne tür değişikliklere sebep olduğuyla ilgili net çıkarımlar yapabilmek için gelecekte de pek çok araştırma yapılması gerekiyor.

İlgili İçerikler

Matematik

Ayın Matematik Sorusu köşesinde Aralık 2018 sorusunu doğru çözenler belli oldu. Doğru çözümü gönderme zamanına göre sıralanmış ilk 10 okurumuz Bilim Genç'ten kitap hediyesi kazandı.

Matematik

4×4’lük satranç tahtasının her birim karesine birer gerçel sayı yazılmıştır. Ortak kenar paylaşan birim karelere yazılmış sayılar komşu sayılardır. Her sayının komşu sayılarının toplamı 6’ya eşit olan bir satranç tahtasındaki sayıların toplamı en fazla kaç olabilir?

Matematik

Tüm birim kareleri beyaz olan 11 × 11’lik satranç tahtasının herhangi bir birim karesini seçip kırmızıya boyuyoruz. Bundan sonraki her adımda en son boyanmış kareyle...

Matematik

Ayın Matematik Sorusu köşesinde Kasım 2018 sorusunu doğru çözenler belli oldu. Doğru çözümü gönderme zamanına göre sıralanmış ilk 10 okurumuz Bilim Genç'ten kitap hediyesi kazandı.

Matematik

Keloğlan cüceleri iki grup halinde mantar toplamak için ormana yolluyor. Dönüşte birinci gruptaki cücelerin cüce başına 59, ikinci gruptaki cücelerin ise cüce başına 14 mantar topladığını görüyor. Keloğlan, cücelerin moralini yükseltmek için...

Matematik

Ayın Matematik Sorusu köşesinde Ekim 2018 sorusunu doğru çözenler belli oldu. Doğru çözümü gönderme zamanına göre sıralanmış ilk 10 okurumuz Bilim Genç'ten kitap hediyesi kazandı.

Matematik

Keloğlan 792 cücenin bulunduğu bir çiftlikte bir matematik etkinliği düzenliyor ve cücelerden hazırladığı 12 soruyu çözmelerini istiyor. Etkinlik sonunda Keloğlan her cücenin tam olarak 7 soru çözdüğünü ve...

Matematik

Ayın Matematik Sorusu köşesinde Eylül 2018 sorusunu doğru çözenler belli oldu. Doğru çözümü gönderme zamanına göre sıralanmış ilk 10 okurumuz Bilim Genç'ten kitap hediyesi kazandı.

Matematik

Özdeş geometrik şekiller kullanarak yüzeyleri döşemek, çok eski zamanlardan beri insanların zihnini meşgul eden matematik problemlerinden biri. Bu amaçla kullanılabilecek çeşitli şekiller biliniyor. 

Matematik

Çiftlikteki 35 cücenin her biri on gün boyunca her gün ormandan birer mantar topladı. Keloğlan toplanan her mantarın beyaz veya kahverengi olduğunu, her beyaz mantarın 10 veya 20 gram...