Skip to content Skip to navigation

Temmuz Ayında Gökyüzünde Neler Var?

Dr. Tuba Sarıgül
30/06/2017 - 16:09

Temmuz ayının ilk günlerinde Jüpiter güneybatı ufkunun, Satürn ise güneydoğu ufkunun üzerinde parlıyor. İlkdördün evresindeki Ay ise Jüpiter ve Satürn ile birlikte gözlemlenebilir.

1 Temmuz’da Jüpiter ve Satürn gökyüzünde birbirine yakın görünecek. Her iki gökcismi Güneş'in batışından sonra güneybatı ufkunun 40° üzerinde ortaya çıkacak ve gece yarısından sonra batı ufkunun üzerinde gözden kaybolacaklar.

Ay ve Jüpiter ayın sonunda tekrar bir araya geliyor. 28 Temmuz’da birbirine yakın görünecek olan Jüpiter ve Ay, Başak Takımyıldızı’nda olacak.

Stellarium - 7 Temmuz gecesi güney ufku

7 Temmuz’da ise Ay ve Satürn gökyüzünde birbirine yakın görünecek. Her iki gökcismi Güneş'in batışından sonra güneydoğu ufkunun üzerinde ortaya çıkacak ve gece yarısından önce güney ufkunun üzerinde en yüksek noktaya ulaşacak. Ay ve Satürn bu tarihte Yılancı Takımyıldızı’nda olacak.

6 Temmuz’da Ay yeröte konumunda. Bu konumdayken Ay ve Dünya arasındaki mesafe yaklaşık 405.900 km. Ay, 21 Temmuz’da ise yerberi konumunda. Bu konumdayken Ay ve Dünya arasındaki mesafe 361.200 km olacak.

4 Temmuz’da Dünya, Güneş etrafındaki yörünge hareketi sırasında Güneş’e en uzak konumda yani günöte konumunda olacak. Bu konumdayken Dünya ile Güneş arasındaki mesafe 152,6 milyon km.

Dünya’nın Güneş etrafındaki yörüngesi elips şeklinde olduğundan yıl içinde Dünya ile Güneş arasındaki mesafe bir miktar değişir. Dünya, Güneş’e en yakın olduğu günberi konumundayken her iki gökcismi arasındaki mesafe 147,5 milyon km’dir. Dünya her 4 Temmuz’da Güneş’e en uzak olduğu günöte konumuna, her 4 Ocak’ta ise Güneş’e en yakın olduğu günberi konumuna gelir.

Venüs temmuz ayı boyunca Güneş'in doğuşundan önce doğu ufkundan doğacak ve gökyüzü aydınlanana kadar gözlemlenebilecek. 20 Temmuz’da Ay ve Venüs gökyüzünde birbirine yakın görünecek. Her iki gökcismi Boğa Takımyıldızı’nda olacak.

27 Temmuz’da Mars kavuşum noktasında.

NASA

Mars ve Dünya yaklaşık iki yılda bir Güneş’in zıt taraflarına geçer. Kavuşum olarak isimlendirilen bu konumdayken Mars, Güneş ve Dünya aynı hizadadır ve Güneş, Mars ile Dünya arasında bulunur. Mars ile Güneş arasındaki açısal mesafenin en küçük olduğu bu konumdayken Güneş’in parlaklığı nedeniyle Mars’ı birkaç hafta boyunca gözlemlemek mümkün değil.

Bu süreçte Mars’ı gözlemleyememenin yanı sıra Mars yüzeyinde ve yörüngesinde görev yapan uzay araçlarıyla belli bir süre iletişim kurulamaz. Çünkü Güneş’ten yayılan elektrik yüklü parçacıklar, uzay araçlarına gönderilen ve uzay araçlarından gelen sinyallerde karışıklığa neden olur.

Gökyüzü gözlemciliğine yeni adım atıyorsanız takımyıldızlar sizin için iyi bir rehber olabilir. Takımyıldızlar gökyüzünde özgün bir şekle sahip olan yıldız topluluklarıdır. Gökyüzünde gözlemleyebileceğiniz takımyıldızlar, bulunduğunuz konuma ve mevsimden mevsime değişir. Siz de temmuz ayında gözlemlediğiniz takımyıldızların fotoğraflarını, isimleriyle birlikte Bilim Genç’teki profil alanlarınızda paylaşabilirsiniz.

İlgili İçerikler

Gökbilim ve Uzay

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi’nden (NASA) bilim insanları uzayın derinliklerinde hareket eden uzay araçlarının konumunu belirleyebilmek için pulsarları yani atarcaları kullanan bir sistem geliştirdi.

Gökbilim ve Uzay

Araştırmacılar antimaddeyi bir yerden başka bir yere taşımak için kullanılacak araçlar üretmek için çalışmalara başladı. Projenin yaklaşık dört sene içinde tamamlanması planlanıyor.

Gökbilim ve Uzay

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Amatör Astronomi Topluluğu tarafından düzenlenen Dilhan Eryurt Gökbilim Günü etkinliği 7 Nisan 2018 Cumartesi günü ODTÜ Fizik Bölümü Prof. Dr. Necdet Bulut Amfisi’nde gerçekleştiriliyor.

Gökbilim ve Uzay

Bu fotoğraf NASA’nın Cassini uzay aracı tarafından Ağustos 2009’da Satürn ekinoks konumundan ayrıldıktan yaklaşık bir ay sonra çekildi. Fotoğrafta Satürn’ün halkalarının çok ince bir şerit şeklinde gezegenin üzerine düşen gölgesini görebilirsiniz.

Gökbilim ve Uzay

Üretim, birleştirme, taşıma, test, fırlatma ve görev süreçlerinde sistemin içinde kalan ya da sonradan açığa çıkan yabancı maddeler uzay araçlarının kullanım ömrünün kısalmasına, işlevlerini kısmen ya da tamamen kaybetmesine neden olabilir. Bu maddeler genellikle kirleticiler olarak isimlendirilir.

Gökbilim ve Uzay

Kaldırma kuvveti uçakların havada kalmasını sağlayan kuvvettir. Uçak kanatlarının üst kısmı alt kısmına göre daha bombelidir. Bu nedenle kanadın üst kısmından geçen hava, alt kısmından geçen havadan daha hızlı hareket eder.

Gökbilim ve Uzay

Güneş Sistemi’ndeki uydular ile bu uyduların etrafında döndükleri gezegenlerin kütlelerinin oranlarına bakıldığında en yüksek oranın Ay-Dünya ikilisinde olduğu görülür. Başka bir deyişle Ay görece büyük bir uydudur. Bu durum Ay’ın yerküre üzerinde önemli etkilerinin olduğu anlamına gelir.

Gökbilim ve Uzay

Astrobiyologlar, Güneş Sistemi’nin erken dönemlerinde Güneş günümüzdekinden daha soğuk olmasına rağmen Dünya’nın sıcak kalabilmesinin sebebinin atmosferdeki metan gazı olabileceğini belirledi.

Gökbilim ve Uzay

Yaşama elverişli bölge ifadesi ötegezegen araştırmalarında sıklıkla kullanılan bir terimdir. Bir ötegezegende Dünya’dakine benzer yaşam biçimlerinin oluşabilmesi için gezegenin yörüngesinin tamamının yaşama elverişli bölgenin içinde kalması gerekir.

Gökbilim ve Uzay

Günümüzde kullanılan uzay roketlerinin en güçlüsü olan SpaceX’e ait Falcon Heavy ilk deneme uçuşunu gerçekleştirmek üzere, 6 Şubat’ta Türkiye saati ile 23.45’te ABD’deki Kennedy Uzay Üssü’nden başarıyla fırlatıldı.