Etkİleşİmlİ Grafİk BİLGİ
İçerik Zeynep Bilgici

Grafik Erhan Balıkçı

Dünya Nüfusu

Dünya nüfusu tarım, tıp ve teknoloji alanlarındaki gelişmeler ile endüstrileşmeye bağlı olarak eski zamanlara göre çok daha hızlı artıyor. Öyle ki 1950’li yıllara kadar yaşayanlar arasında dünya nüfusunun iki katına çıktığını görebilen kimse yokken, aramızda nüfusun neredeyse üçe katlandığına tanık olanlar var.

Dünya Nüfusu
Hangi Hızla Artıyor?

Dün,
Bugün, Yarın

Yaş ve Cinsiyete Göre

Dünya Nüfusu

Nüfusun
Ne Kadarı Kentlerde?

Nüfusu
En Yüksek Ülkeler