Fizik-Kimya-Matematik

Fermat’nın son teoremi: Eğer ...

Fizik-Kimya-Matematik

Matematikle ilgili yeni bir video ile karşınızdayız! Bu videoda bilinen ilk irrasyonel sayı olan...

Fizik-Kimya-Matematik

1’den ’ye kadar olan ardışık n tane doğal sayının toplamı şeklinde...

Fizik-Kimya-Matematik

Yapısında yanma olayının gerçekleşmesi için gerekli hidrojen ve oksijeni bulunduran suyu...

Fizik-Kimya-Matematik

Bir gruptaki kişilerden en az ikisinin aynı günde doğmuş olma ihtimalinin %50 olması için bu...

Fizik-Kimya-Matematik

Aşırı düşük sıcaklılara ulaşmak için kullanılan yöntemlerden ikisi lazerle soğutma ve...

Fizik-Kimya-Matematik

Matematikte bazı pozitif tam sayıların pozitif bölenleri toplamı, sayının kendisinin iki katına...

Fizik-Kimya-Matematik

Doppler etkisini günlük hayatta gözlemleyebiliriz. Örneğin bir yolun kenarında beklerken bize...

Fizik-Kimya-Matematik

Mutlak sıfıra yani en düşük sıcaklığa ulaşmanın mümkün olup olmadığını anlayabilmek için...

Fizik-Kimya-Matematik

Güneş ve Dünya arasındaki elektromanyetik enerji akışına atmosferik radyasyon denir. Peki...

Fizik-Kimya-Matematik

Bilim insanlarına göre atmosferin ağırlığı altında ezilmememizin sebebi, dışımızdaki hava içe...

Fizik-Kimya-Matematik

Girdaplar her ne kadar büyüleyici bir doğa olayı olsa da boğulmalara yola açabilirler. Peki...

Sayfalar

  • / 12