Skip to content Skip to navigation

Dağ Sakızıı Özütünün Antimikrobiyal Özelliğinin Araştırılması

28/04/2015 - 12:00

"Chondrilla juncea Linnaeus (Çengel Sakızı ya da Dağ Sakızı) Bitki Özütünün Antimikrobiyal Özelliğinin Araştırılması" adlı projemizin amacı, Muş ilinin dağlık bölgelerinde yetişen ve halk arasında dağ sakızı üreten bitki olarak bilinen Chondrilla juncea L. bitki özütünün antimikrobiyal özelliğini tespit etmektir. Bu projede elde ettiğimiz bitki özünü Staphylococcus aureus, E. coli, Bacillus subtilis ve Pseudomonas aeruginosa besi yerlerine bıraktıktan sonra kâğıt disklerin etrafında herhangi bir zon (şeffaf bölge) tespit edilemediğinden dolayı Chondrilla juncea L. bitki özünün antimikrobiyal özelliğinin olmadığı sonucuna vardık.

Giriş

Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) araştırmalarına göre tedavi amaçlı kullanılan tıbbi bitkilerin sayısı 20.000 civarındadır. Birçok doğal bitkinin, antimikrobiyal maddeleri veya bunların ana maddelerini sentezleme özelliğine sahip olduğu bildiriliyor. Antimikrobiyal aktivite gösteren bitkiler gıdalarda koruyucu madde, tıbbi amaçlı, anti‐helmintik, anti‐fungal olarak ve bitki zararlılarına ve yabancı otlara karşı mücadelede kullanılıyor. Bilimsel adı Chondrilla juncea L. olan ve Türkçede çengel sakızı, akhindiba, sakızlı hindiba, çıtlık (Sivas), çöpkanak (Silifke), karakavuk (Konya ve Bilecik), sakız otu (Çanakkale), sütlü ot (Bartın) ve dağ sakızı (Muş) gibi farklı isimlerle bilinen bitki Muş ilinin dağlık bölgelerinde yetişir. Halk tarafından bu bitkinin süt rengindeki salgısı sakız olarak kullanılır. Bu çalışmada çengel sakızı ya da dağ sakızı olarak bilinen bitkiden elde edilen özütün antimikrobiyal aktivitesine baktık.

Amacı

Muş ilinin dağlık bölgelerinde yetişen ve halk arasında sakız üreten bitki olarak bilinen Chondrilla juncea L. bitki özütünün antimikrobiyal özelliğini tespit etmek.

Yöntem

Toplanan dağ sakızı bitkisinin tür teşhisi yapıldı. Dağ sakızının sadece sakız kısmının antimikrobiyal aktivitesine bakmak için bitkinin özütünü elde ettik. Bu özütün farklı bakteri türleri üzerindeki antimikrobiyal aktivitesini test etmek için besi yerleri hazırladık. Daha öncesinde tür teşhisi yapılmış Staphylococcus aureus, E. coli, Bacillus subtilis ve Pseudomonas aeruginosa bakterilerini hazırlamış olduğumuz besi yerlerine yayma yöntemi ile ekim yaptık.

Ekimden sonra bitki özü emdirilmiş disklerimizi (5, 10, 20, 40, 80 mikrolitre) besi yerleri üzerine bıraktık. Daha sonra besi yerlerimizi 5 dk boyunca +4oC’de buzdolabında bıraktıktan sonra 36,5oC’de etüvde 24 saat inkübasyona bıraktık.

Sonuç ve Tartışma

Bu projemizin sonucunda Muş ilinin dağlık bölgelerinde yetişen ve genellikle çengel sakızı ya da dağ sakızı olarak bilinen Chondrilla juncea L. bitki özütünün, tür teşhisi yapılmış Staphylococcus aureus, E. coli, Bacillus subtilis ve Pseudomonas aeruginosa bakterileri üzerinde antimikrobiyal özelliği disk difüzyon yöntemi kullanılarak araştırıldı. Sonuç olarak; 24 saatlik bir inkübasyondan sonra kâğıt disklerin etrafında herhangi bir zon görülmediğinden, Chondrilla juncea L. bitki özünün antimikrobiyal etkisinin olmadığını belirledik. Çalışmamız aşamasında Chondrilla juncea L. bitki özütünün güzel koktuğunu fark ettik. Çalışma ortamı, desteği ve bilgisi aldığımız takdirde Chondrilla juncea L. bitkisinin özütünü doğal kolonya, parfüm ve losyon olarak kullanma üzerine de araştırma yapmayı düşünüyoruz.

Kaynaklar

  • basvurular.meb.gov.tr/bubenimeserim/projebankasi.aspx
  • Faydaoğlu, E. ve Sürücüoğlu, M.S., “Bazı Bitki Ekstratlarının Antioksidan ve Antimikrobiyal Etkileri”, X. Ulusal Ekoloji Ve Çevre Kongresi, 04-07 Ekim 2011, Çanakkale.
  • Mart, S., “Bahçe ve Hasanbeyli (Osmaniye) Halkının Kullandığı Doğal Bitkilerin Etnobotanik Yönden Araştırılması”, Yüksek Lisans Tezi, Çukurova Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji Anabilim Dalı, Adana, 2006.
  • www.tubitak.gov.tr/

Ekip Tanıtımı

Sidar Yener

Emrah Yılmaz

İbrahim Koç

İlgili İçerikler

Biyoloji

Üç tarafı denizlerle çevrili Türkiye binlerce deniz canlısı türüne ev sahipliği yapıyor. Bu canlılardan biri de denizanası. Ülkemizdeki denizlerde sekiz denizanası türü yaşıyor. Bu türler ay denizanası, pusula denizanası, maviş denizanası, mor sokar denizanası, deniz ciğeri denizanası, ters-düz denizanası, göçmen denizanası ve beyaz noktalı denizanası.

Biyoloji

Papağanlar ve kargalar, vücutlarının büyüklüklerine nazaran görece büyük beyinlere sahiptir ve sosyal zekâya sahip olmalarıyla bilinir. Geçmişte yapılan bilimsel çalışmalar kargaların birbirleriyle yardımlaşmadığını göstermişti. Yakın zamanda yapılan araştırmada ise bu kez papağanların birbirleriyle yardımlaşıp yardımlaşmadığı incelenmiş.

Biyoloji

Göz renginiz annenizden, saç şekliniz ise babanızdan... Peki ama bu özellikler nesilden nesile nasıl aktarılıyor?

Biyoloji

Günümüzde birçok canlı şehirleşme, tarım, endüstri gibi nedenlerle yaşam alanlarını kaybediyor. Bu canlılardan biri de Toros kurbağaları (Rana holtzi).

Biyoloji

Mitokondrilerin hücrelerin enerji santralleri olduğu biliniyordu. Yakın zamanlarda yapılan araştırmalar, mitokondrilerin daha önceleri bilinmeyen yeni bir işlevini ortaya çıkardı. Dr. Zheng Wu ve arkadaşlarının Nature Metabolism’de yayımladıkları sonuçlara göre, mitokondriler DNA’ya zarar veren etkenleri algılayarak çekirdekteki DNA’nın daha iyi korunmasını sağlıyor.

Biyoloji

Uluslararası bir araştırma grubu sıradan nesnelerin içinde bilgi depolamak için bir yöntem geliştirdi. Dr. Julian Koch ve arkadaşları tarafından yapılan araştırma Nature Biotechnology’de yayımlandı.

Biyoloji

“Birincil düzenleme” adı verilen yeni yöntem DNA sarmalındaki iplikçiklerin ikisinin birden kesilmesini gerektirmiyor. Üstelik bu yöntem temel düzenleme gibi sadece belirli türdeki nokta mutasyonları değil herhangi bir türdeki nokta mutasyonu düzeltmek için kullanılabiliyor.

Biyoloji

2017’de Madagaskar’da keşfettiği yeni çekirge türleri ile tanınan, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Zooloji Anabilim Dalı’nda öğretim üyesi olan Prof. Dr. Mustafa Ünal ile araştırmaları üzerine bir söyleşi gerçekleştirdik.

Biyoloji

DNA yani deoksiribonükleik asit bütün canlı organizmaların hücrelerinde bulunan ve canlının tüm genetik özelliklerini taşıyan moleküldür. DNA ikili sarmal yapıdadır. Yani DNA’nın yapısında birbirine dolanmış şekilde iki zincir bulunur.

Biyoloji

Yıldız Teknik Üniversitesi IEEE Öğrenci Kulübü tarafından düzenlenen 7. BioForm etkinliği, 27-29 Kasım tarihleri arasında Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kampüsü Elektrik-Elektronik Fakültesi Konferans Salonu’nda gerçekleştiriliyor.