Skip to content Skip to navigation

Biyoloji

Biyoloji

Göz renginiz annenizden, saç şekliniz ise babanızdan... Peki ama bu özellikler nesilden nesile nasıl aktarılıyor?

Biyoloji

Günümüzde birçok canlı şehirleşme, tarım, endüstri gibi nedenlerle yaşam alanlarını kaybediyor.

Biyoloji

Mitokondrilerin hücrelerin enerji santralleri olduğu biliniyordu.

Biyoloji

Canlı organizmaların yapısı ve vücutlarında meydana gelen süreçler ile ilgili bilgiler DNA’larında kodlanmıştır.

Biyoloji

Kısaca CRISPR olarak adlandırılan gen düzenleme yöntemi biyolojide yeni bir çağ başlattı.

Biyoloji

DNA yani deoksiribonükleik asit bütün canlı organizmaların hücrelerinde bulunan ve canlının tüm genetik özelliklerini taşıyan moleküldür.

Biyoloji

Yıldız Teknik Üniversitesi IEEE Öğrenci Kulübü tarafından düzenlenen 7.

Biyoloji

Kartallar, şahinler, doğanlar, deliceler, kerkenezler, atmacalar ve çaylaklar  Türkiye’de de sayılı türleri olan gündüz yırtıcılarıdır.

Biyoloji

Biyofloresan canlının ışığı soğurması ve farklı renkte tekrar yaymasıdır.

Biyoloji

Video görüntüleri hayvan davranışlarının incelenmesine yönelik araştırmalarda sıkça kullanılıyor.

Biyoloji

Fosfat, şeker ve azot içeren baz (adenin, guanin, sitozin ve timin) gruplarının bir araya gelmesiyle oluşan DNA hücrelerimizde kalıtsal bilgiyi ta

Sayfalar