Skip to content Skip to navigation

Biyoloji

Biyoloji

Oklu Kirpi

Biyoloji

Papağanlar ve kargalar, vücutlarının büyüklüklerine nazaran görece büyük beyinlere sahiptir ve sosyal zekâya sahip olmalarıyla bilinir.

Biyoloji

Mitokondrilerin hücrelerin enerji santralleri olduğu biliniyordu.

Biyoloji

Canlı organizmaların yapısı ve vücutlarında meydana gelen süreçler ile ilgili bilgiler DNA’larında kodlanmıştır.

Biyoloji

Kısaca CRISPR olarak adlandırılan gen düzenleme yöntemi biyolojide yeni bir çağ başlattı.

Biyoloji

Yıldız Teknik Üniversitesi IEEE Öğrenci Kulübü tarafından düzenlenen 7.

Biyoloji

Biyofloresan canlının ışığı soğurması ve farklı renkte tekrar yaymasıdır.

Biyoloji

Video görüntüleri hayvan davranışlarının incelenmesine yönelik araştırmalarda sıkça kullanılıyor.

Biyoloji

Fosfat, şeker ve azot içeren baz (adenin, guanin, sitozin ve timin) gruplarının bir araya gelmesiyle oluşan DNA hücrelerimizde kalıtsal bilgiyi ta

Biyoloji

Bilimsel adı Electrophorus electricus olan elektrikli yılan balığı

Biyoloji

Yayın hakkı: RMIT University

Biyoloji

ABD’deki Utah Sağlık Üniversitesinde çalışan bir grup araştırmacının yaptığı çalışmalar, Clostridia (20-30 ayrı bakteriyi içine alan bir sınıf) ba

Sayfalar