Skip to content Skip to navigation

 

Sahibi

TÜBİTAK Adına Başkan Prof. Dr. Ahmet Arif Ergin

Genel Yayın Yönetmeni

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü

 

Yayın Yönetmeni

Dr. Bülent Gözcelioğlu (bulent.gozcelioglu@tubitak.gov.tr)
 

Yayın Danışma Kurulu

Doç. Dr. İlker Murat Ar
Bekir Çengelci
Prof. Dr. Berahitdin Albayrak
Yrd. Doç. Dr. Adnan Fatih Kocamaz
Doç. Dr. Zekeriya Mızırak
Prof. Dr. Gürkan Öztürk
Yrd. Doç. Ümit Hakan Yıldız
 
 

Yazı ve Araştırma

Dr. Özlem Ak (ozlem.ak@tubitak.gov.tr)
Dr. Özlem Kılıç Ekici (ozlem.ekici@tubitak.gov.tr)
Dr. Mahir E. Ocak (mahir.ocak@tubitak.gov.tr)
Dr. Tuba Sarıgül (tuba.sarigul@tubitak.gov.tr)
İlay Çelik Sezer (ilay.celik@tubitak.gov.tr)
 

Redaksiyon

Mehmet Sığırcı (mehmet.sigirci@tubitak.gov.tr)
 

Çizer

Erhan Balıkçı (erhan.balikci@tubitak.gov.tr)
 

Mali Yönetmen

 

İdari Hizmetler

Mehmet Akif Şenyıl (mehmet.senyil@tubitak.gov.tr)