Skip to content Skip to navigation
Matematik

{1,2,3,4,5,6,7,8} kümesinin birbirinden farklı ve biri diğerini içeren...

Matematik

Bir okulda 2016 öğrenci bulunuyor. Bu öğrencilerin her biri...

Matematik

Başlangıçta k tane kutunun her birinde eşit sayıda bilye bulunuyor. Her işlemde ...

Matematik

Bir çember etrafına 29 gerçel sayı dizilmiştir. Bu sayılardan herhangi ardışık dördünün toplamı...

Sayfalar