Skip to content Skip to navigation
Teknoloji

Su çarkının dönmesiyle hareket eden ve daha çok nehir yolculuklarında kullanılan vapurlara çarklı gemiler diyoruz.

Teknoloji

Deniz üzerindeki katı atıkları toplamak için görüntü işleme yöntemini kullanarak gerçekleştirdiğimiz projemiz; karada hareket ettirilen robotların dışında denizde de etkin şekilde robot k

Fizik

Deney Kutusu köşesinin yeni etkinliğinde ağırlıksızlık kavramını ve bir cismin nasıl ağırlıksız olabileceğini gösteriyoruz.

Teknoloji

Bu etkinliğimizde elektrik motoru kullanarak kimyasal enerjinin elektrik enerjisine, elektrik enerjisinin de kinetik enerjiye dönüştüğü...

Teknoloji

Bu etkinliğimizde kimyasal enerjinin elektrik enerjisine, elektrik enerjisinin de kinetik enerjiye dönüşümünü sağlayan farklı bir düzenek...

Teknoloji

Bir karışımdaki bileşikleri birbirinden ayırmak için kullanılan yöntemlerden biri kromatografidir. Kriminal uzmanları da bu yöntemi kullanarak kanıtlardan suçluları tespit etmeye çalışırlar.

Teknoloji

Bu etkinliğimizde gaz basıncı ve gazların akışkanlık özelliklerinden yararlanarak elektrikli süpürge işlevi gören bir düzenek tasarlayacağız.

Teknoloji

Bu etkinliğimizde pilde depolanan kimyasal enerjinin elektrik enerjisine, elektrik enerjisinin DC motorlar aracılığı ile kinetik enerjiye...

Fizik

Etkinliğimizde kaldırma kuvvetini basit bir yöntemle ölçerek, sıvıların kaldırma kuvvetine...

Fizik

Etkinliğimizde açık hava basıncındaki azalmanın, bardaktaki su ve ağzı kapalı su şişesinin içindeki...

Fizik

Bir cisim, hareket ettiği yüzeyle etkileşir. Bu etkileşimden dolayı harekete karşı bir direnç oluşur.

Gökbilim ve Uzay

Bu etkinlikte basit bir yöntem kullanarak Dünya’nın eksen eğikliğini ölçmeyi amaçlıyoruz.

Sayfalar