Skip to content Skip to navigation
Fizik

Projemizde saydam, yarı saydam ve opak maddelerin özelliklerini daha etkin bir şekilde anlatmak için bir düzenek tasarladık. Tasarladığımız sistemi periskop ile birleştirdik.

Fizik

Bulut Odası, yüklü parçacıkların izlerini görünür hale getiren bir aygıttır.

Teknoloji

Bir bilim fuarı projesi hazırlamak için öncelikle “Bilimsel Yöntem Nedir?” sorusunun cevabını bilmemiz gerekir.

Teknoloji

Projemize gastroenteroloji uzmanlarının endoskopi alanında yaşadığı problemleri çözme amacıyla başladık.

Tıp ve Sağlık

Bu çalışmanın çıkış noktası, eriyonit mineralinin yaygın olduğu alanlarda , akciğer kanseri vakalarına bağlı ölüm oranlarındaki fazlalığın fark edilmesi oluşturmuştur.

Teknoloji

Basketbol ,hentbol ve voleybol oyunlarının çizgileri farklı renkte ışıklarla çizilir. Hangi oyun oynanacak ise o oyunun ışıkları yanar.

Teknoloji

Durakta otobüsü beklerken şöförün bizi görmemesi, hızlı gelmesi, şeridini ayarlayamaması gibi çeşitli nedenlerle durmadan ve bizi almadan gitmesi sorununa çözüm bulmak için bir sistem geliştirdim.

Fizik

Ülkemizde elektiriğin çok az bir kısmı rüzgâr ve  güneş enerjisinden elde edilmektedir. Bu projede amaç su ve rüzgâr enerjisi ile beraber elektrik üretmektir.

Fizik

Bu projede bir su roketi tasarladık. Su koyduğumuz pet şişeye bisiklet pompasıyla hava basıyoruz. Sıvı ve gaz basıncı biriken pet şişe düzeneğinin kilitini çekerek açıp harekete geçiriyoruz.

Biyoloji

Dersimizde hayvan hücresini işlediğimizde içeriğinin renkli yapısı bizi böyle bir proje yapmaya teşvik etti. Levha kullanarak hayvan hücresi organellerini görselleştirebileceğimizi düşündük.

Biyoloji

Kimyasal gübre yerine kullanılabilecek doğal gübrenin kullanımını artırmak ve böylece organik tarımı artırarak insan sağlığını olumsuz etkileyen kimyasal ilaç ve gübrelerin kullanımını azaltmak ama

Sosyal Bilimler

Türk kültürünü büyük ölçüde yansıtan ve bir ayna görevi üstlenen âşıklık geleneğini daha iyi öğrenebilmek ve şairlerimizin daha iyi tanıtılmasını sağlamak için âşıklarımızı yaşadıkları bölge ile gö

Sayfalar