Skip to content Skip to navigation
Fizik

Yay ve lastik gibi esnek cisimlerin enerji depolama özelikleri vardır.

Teknoloji

Bu etkinliğimizde elektrik motorunun çalışma ilkesi, gaz basıncı ve gazların...

Teknoloji

Su çarkının dönmesiyle hareket eden ve daha çok nehir yolculuklarında kullanılan vapurlara çarklı gemiler diyoruz.

Teknoloji

Bu etkinliğimizde elektrik motoru kullanarak kimyasal enerjinin elektrik enerjisine, elektrik enerjisinin de kinetik enerjiye dönüştüğü...

Teknoloji

Bu etkinliğimizde kimyasal enerjinin elektrik enerjisine, elektrik enerjisinin de kinetik enerjiye dönüşümünü sağlayan farklı bir düzenek...

Teknoloji

Bir karışımdaki bileşikleri birbirinden ayırmak için kullanılan yöntemlerden biri kromatografidir. Kriminal uzmanları da bu yöntemi kullanarak kanıtlardan suçluları tespit etmeye çalışırlar.

Teknoloji

Bu etkinliğimizde gaz basıncı ve gazların akışkanlık özelliklerinden yararlanarak elektrikli süpürge işlevi gören bir düzenek tasarlayacağız.

Teknoloji

Bu etkinliğimizde pilde depolanan kimyasal enerjinin elektrik enerjisine, elektrik enerjisinin DC motorlar aracılığı ile kinetik enerjiye...

Fizik

Bir cisim, hareket ettiği yüzeyle etkileşir. Bu etkileşimden dolayı harekete karşı bir direnç oluşur.

Teknoloji

Kuvvet uygulandığında şekillerinde değişiklikler meydana gelen bazı cisimler, uygulanan kuvvet kaldırıldıktan sonra eski hallerine geri döner.

Teknoloji

Mancınık eski çağlarda büyük cisimleri fırlatarak surlarda delik açmak için kullanılan bir savaş aletidir.

Teknoloji

Ulaşımın vazgeçilmez bir parçası haline gelen köprüler kimi zaman iki kıtayı birbirine bağlarken...

Sayfalar