Skip to content Skip to navigation

Arılar Sembolleri Sayılarla Eşleştirebiliyor

Nurulhude Baykal
05/09/2019 - 15:52

Yayın hakkı: RMIT University

Daha önce arıların sıfırı kavrayabildiği ve bu yüzden soyut matematikle ilgili kavramları anlamlandırabildiği üzerine bir araştırma yayımlanmıştı. Araştırmayı yürüten ekip arılar üzerinde çalışmaya devam etti ve önce arıların basit aritmetik işlemleri yapabildiğini sonra da arıların sembolleri sayılarla eşleştirebildiğini keşfetti. Araştırmanın sonuçları Procedings of the Royal Society B dergisinde yayımlandı.

Bazı maymun türlerinin ve kuşların da sayılarla sembolleri ilişkilendirme becerisine sahip olduğu biliniyordu ancak bu becerinin bir böcek türünde de geliştirilebileceği ilk defa bu çalışma ile gösterildi.

Araştırmada ilk olarak arılar iki gruba ayrıldı. Bir grup sayıları sembollerle, diğer grupsa sembolleri sayılarla eşleştirmek üzere eğitildi. Her iki grubun da eğitildikleri konuda başarılı olduğu ancak durum tersine çevrilmek istendiğinde, yani sayıları sembollerle eşleştiren gruptan sembolleri sayılarla eşleştirmesi istendiğinde, başarısız oldukları görüldü. Araştırmacılara göre bu durum, arı beyninde sayıları işlemek ve sembolleri anlamlandırmak üzere iki farklı bölge bulunmasından kaynaklanıyor. İnsan beyni için de aynı durum geçerli.

Yukarıda, araştırmada kullanılan semboller görülüyor. Her bir küme farklı değişkenler üzerinden arıların gerçekten sayı-sembol eşleştirmesini yapıp yapmadığını ölçmek üzere tasarlanmış. Birinci kümedeki kutucukların içindeki siyah şekillerin kapladığı alan aynı. Ancak aynı şekildeki sembollerin büyüklükleri, konumları ve sayıları farklı. Böylece arıların sembollerin sayısına mı yoksa kapladıkları alana mı baktıkları anlaşılmaya çalışıldı. İkinci kümedeki kutucukların içindeki şekillerin büyüklüğü aynı ancak kapladıkları alan, konumları ve sayıları farklı. Üçüncü kümedeki kutucuklarda ise rastgele konumlandırılıp renklendirilmiş, farklı şekillere sahip semboller yer alıyor. Bu küme, arıların renk değişikliği ile birlikte sembollerin boyut ve konumuna göre sayılarını doğru kavrayıp kavrayamadıklarını ölçmek üzere tasarlandı.

Araştırmacılar çalışmanın özellikle beynin işleyişi ile ilgili bilgi vermesi açısından önemli olduğunu ve insan beyninin matematiği kavrama sürecinin anlaşılmasında yararlı olacağını söylüyor. Ayrıca, dilin ortak sembollerle iletişim kurmak olduğu göz önünde bulundurulursa, çalışmanın hayvanlarla iletişim kurmamızın farklı yollarının geliştirilmesinde de kullanılabileceği düşünülüyor.

İlgili İçerikler

Biyoloji

Doğadaki her canlının kendine özgü yetenekleri vardır. Canlılar bu yeteneklerini kullanarak bulundukları ortamdaki yaşam koşullarına uyum sağlar.

Biyoloji

Hint Okyanusu’nun derinlerinde çalışmalar yapan bir grup araştırmacı tarafından keşfedilen yaklaşık 45 metre uzunluğundaki bir sifonofor bugüne kadar gözlemlenmiş en uzun hayvan olarak kayıtlara geçti.

Biyoloji

Carneige Melon Üniversitesinde çalışan bir grup araştırmacı PATRICK adını verdikleri bir yumuşak robot geliştirdi.

Biyoloji

Bakteriler de virüsler de çıplak gözle görülemeyecek kadar küçüktür. Peki sadece mikroskop yardımıyla görüntülenebilen bakterilerle virüsleri birbirinden ayıran özellikler nelerdir?

Biyoloji

Köpekgiller ailesinde yer alan altın çakallar (Canis aureus) dünya genelinde Yunanistan, İtalya, Bulgaristan, Ukrayna, Sırbistan, Azerbaycan, Hindistan, Suudi Arabistan, Afganistan, Pakistan, Suriye, Irak ve daha birçok ülkede bulunur.

Biyoloji

Memeliler sınıfında yer alan kemiriciler genellikle sürekli uzayan dişleri, kısa sürede çok sayıda yavrulamaları, hızlı hareket etmeleri ve ağaç, çöl, toprak altı, kayalık yerler ve sucul alanlar gibi farklı ortamlarda yaşayabilmeleriyle bilinir.

Biyoloji

2019 TÜBİTAK Teşvik Ödülü’ne layık görülen Doç. Dr. Nurhan Özlü Sıcakkan ile, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne özel olarak, kanser araştırmaları üzerine bir söyleşi gerçekleştirdik.

Biyoloji

Üç tarafı denizlerle çevrili Türkiye binlerce deniz canlısı türüne ev sahipliği yapıyor. Bu canlılardan biri de denizanası. Ülkemizdeki denizlerde sekiz denizanası türü yaşıyor. Bu türler ay denizanası, pusula denizanası, maviş denizanası, mor sokar denizanası, deniz ciğeri denizanası, ters-düz denizanası, göçmen denizanası ve beyaz noktalı denizanası.

Biyoloji

Papağanlar ve kargalar, vücutlarının büyüklüklerine nazaran görece büyük beyinlere sahiptir ve sosyal zekâya sahip olmalarıyla bilinir. Geçmişte yapılan bilimsel çalışmalar kargaların birbirleriyle yardımlaşmadığını göstermişti. Yakın zamanda yapılan araştırmada ise bu kez papağanların birbirleriyle yardımlaşıp yardımlaşmadığı incelenmiş.

Biyoloji

Göz renginiz annenizden, saç şekliniz ise babanızdan... Peki ama bu özellikler nesilden nesile nasıl aktarılıyor?