Skip to content Skip to navigation

Arkeolojik Eserlerin Görüntülenmesinde Kullanılan Yeni Bir Yöntem: RTI

Aykan Akçay - Betül Gürel
27/04/2019 - 09:08

Arkeolojik kazılarda keşfedilen eserler, binlerce yıl toprak altında kaldıktan sonra gün yüzüne çıkarılıyor. Bulunan eserlerin yüzeylerindeki doğal aşınmalar arkeologlar ve yazıt bilimciler (yazıt bilimi epigrafi olarak isimlendirilir) için eserleri incelemeyi zorlaştırabiliyor. Peki, araştırmacılar bu zorluğu aşmak için neler yapıyor, hangi yöntemleri uyguluyor?

Aykan Akçay - Betül Gürel (Phaselis Araştırmaları) - Phaselis Antik Kenti’nde yüzeyleri aşınmış halde bulunan yazıtlı bloklar

Arkeolojik eserlerin belgelenmesi sırasında genellikle yerinde gözlem, çizim ve fotoğraflama yöntemleri kullanılır. Ancak doğal sebeplerle veya insan kaynaklı etkiler nedeniyle bozulmalara uğrayan arkeolojik eserlerin değerlendirilmesinde bu yöntemler yetersiz kalabiliyor. Araştırmacılar bu zorlukları aşmak için dijital görüntülemeye dayalı yöntemler kullanabiliyor. Bunlardan biri de yansıtma dönüşümlü görüntüleme (reflectance transformation imaging, RTI) yöntemi. Bu yöntem sayesinde aşınmış eserlerin yüzeyinde gözle görülemeyen detaylar ortaya çıkarılabiliyor.

Aykan Akçay - Betül Gürel (Phaselis Araştırmaları) - Yüzeyi mantar ve likenle kaplı bir lahit (mezar) teknesinin fotoğrafı (sol üst kısım) ve RTI görüntüsü (sağ alt kısım) arasındaki fark

RTI yönteminde kameranın konumu sabit tutulurken arkeolojik eserlerin yüzeyi farklı açılardan aydınlatılarak bir dizi fotoğraf çekilir. Ayrıca eserin yanına yuvarlak küreler yerleştirilerek ışığın fotoğraf çekimi sırasında hangi açıdan geldiği belirlenir.

Aykan Akçay - Betül Gürel (Phaselis Araştırmaları) - RTI görüntüleme yönteminde kayıt kurulumunu gösteren bir sahne örneği. Yazıt yüzeyi farklı konumlara yerleştirilen ışık kaynakları sayesinde farklı açılardan aydınlatılıyor.

RTI yönteminde her bir fotoğraf karesinde eserin yüzeyine farklı açılardan gelen ışık yüzeyden yansıdığında, ışığın hangi açıyla kameraya geldiği (yani aydınlanma ve gölgelenme verileri) RTI yazılımı ile hesaplanıyor. Bu verilerden elde edilen yansıtma değerleri kullanılarak yüzeyin üç boyutlu modeli oluşturulabiliyor.

Aykan Akçay - Betül Gürel (Phaselis Araştırmaları) - Bir yüzeye çarpan ışık yüzeyden yansıdığında, gelen ışığın yüzey normali ile arasındaki açı (yani ışığın gelme açısı) yansıyan ışığın yüzey normali ile arasındaki açıya (yani yansıma açısı) eşittir. Yüzey normali bir yüzeye dik olan doğrultudur.

Üretilen RTI modeli kullanılarak bilgisayar üzerinde sanal ışık yardımıyla arkeolojik eserlerin yüzeyleri istenilen açıdan aydınlatılabiliyor. Bu sayede eserlerin yüzeyindeki her bir nokta tamamen aydınlatılabiliyor.

Antalya’nın Kemer ilçesi yakınlarında bulunan Phaselis Antik Kenti’nde araştırmacılar arkeolojik eserlerin ve yazıtların incelenmesine yönelik çalışmalarda RTI yöntemini kullanıyor.

Phaselis Araştırmaları - Phaselis Antik Kenti’nin havadan çekilmiş bir fotoğrafı

Phaselis, günümüzden yaklaşık 2600 yıl önce deniz kenarında kurulan bir liman kentidir. Phaselis Antik Kenti’nde bulunan arkeolojik eserlerin çoğu nem, deniz tuzu ve rüzgâr gibi çeşitli doğal etkiler nedeniyle aşınmış. Bu nedenle eserlerin yüzeyindeki detayları çıplak gözle görebilmek hayli zor. RTI gibi dijital görüntüleme yöntemleri bilim insanlarının hem işlerini kolaylaştırıyor hem de daha doğru sonuçlar elde etmelerine yardımcı oluyor. Phaselis Antik Kenti’nde 2012’den beri yürütülen arkeolojik araştırmalarda son beş yıldır lahitler (mezar), yazıtlar (yazıların kazındığı blok taşlar) ve küçük objeler üzerinde RTI yöntemi uygulanıyor.

Phaselis Antik Kenti’nde bulunan bir yazıta ait RTI analizi görüntüleri

Çalışmalardan elde edilen veriler arkeoloji bilimi için önemli sonuçlar ortaya çıkarabiliyor. Geçmişte üzerinde çalışmalar yürütülmüş arkeolojik eserler RTI yöntemi ile yeniden görüntülendiğinde, daha önce görülemeyen veya yanlış yorumlanan detaylara dair yeni bilgiler açığa çıkabiliyor.

Teknoloji temelli görüntüleme yöntemleri arkeolojik araştırmalarda gün geçtikçe daha yaygın kullanılıyor. Bu sayede yüzeyleri aşınmış arkeolojik eserler daha doğru değerlendirilebiliyor.

Kaynaklar:

Yazarlar Hakkında:
Aykan Akçay
Akdeniz Üniversitesi Akdeniz Uygarlıkları Araştırma Enstitüsü Araştırma Görevlisi
 
Betül Gürel
Akdeniz Üniversitesi Akdeniz Uygarlıkları Araştırma Enstitüsü Araştırma Görevlisi

İlgili İçerikler

Yerbilimleri

Dünya yüzeyinin yaklaşık %70’i suyla kaplıdır. Bu suyun yaklaşık %97’sini ise okyanuslar oluşturur. Okyanuslar milyarca ton tuz içerebilir. 

Yerbilimleri

Bir grup araştırmacının yaptığı çalışmalar, Dünya’nın sıvı dış çekirdeğinden mantoya demir atomları sızdığını ve bu atomların volkanik etkinlikler sırasında yeryüzüne ulaştığını gösteriyor.

Yerbilimleri

536 kış mevsiminin sona ermediği yıl olarak tarihe geçti. 536 yılında gerçekleşen volkanik bir patlamadan sonra açığa çıkan kül bulutları atmosferi kaplamış, Güneş kara bulutların arkasında kalmış, 18 ay boyunca gündüzleri karanlıkta geçmiş, ekinler yetişememiş, Çin’de yaz mevsiminde kar yağmıştı.

Yerbilimleri

Bu etkinliğimizde maliyeti uygun malzemeler kullanarak deprem gerçekleştiğinde ses ve ışık ile uyarı veren bir deprem alarm düzeneği tasarlıyoruz.

Yerbilimleri

Yeryüzünde çok sayıda deprem meydana gelir. Bazı depremlerin gücü hissedilemeyecek kadar küçüktür. Bu nedenle herhangi bir zarara yol açmazlar. Şiddetli depremler ise büyük çapta can ve mal kaybına sebep olabilir. Deneyler köşesinin bu etkinliğinde kolayca bulabileceğiniz malzemelerle basit bir sismograf düzeneği tasarlayıp çalışma prensibini öğreniyoruz.

Yerbilimleri

Türkiye önemli fay hatlarını barındıran bir deprem ülkesidir. Deprem önlenebilir bir doğa olayı olmasa da depremin yıkıcı etkilerini alacağımız önlemlerle en aza indirebiliriz. Peki depreme karşı hazırlıklı olmak için neler yapabiliriz?

Yerbilimleri

Peru’nun güneyindeki antik İnka şehri Machu Picchu, And Dağları’nda 2430 metre yükseklikteki bir tepenin üzerinde yer alır. 1438-1472 yılları arasında hüküm süren İmparator Pachacuti için inşa edildiği düşünülen şehir, 2007 yılında Dünyanın Yeni Yedi Harikası’ndan biri olarak seçilmişti.

Yerbilimleri

Geçmişi günümüzden yaklaşık 12.000 yıl öncesine kadar uzanan Göbeklitepe Arkeolojik Alanı’nda yapılan kazı çalışmaları hızla devam ediyor. Göbeklitepe uygarlık tarihi ile ilgili bildiklerimizi tamamen değiştirebilir.

Yerbilimleri

İstanbul’da geçmişte çok büyük depremler meydana geldiği biliniyor. 22 Mayıs 1766 yılında meydana gelen 7,5 büyüklüğündeki son büyük deprem, kentte çok büyük bir yıkıma sebep olmuştu.

Yerbilimleri

Uluslararası Yerbilimleri Birliğinin bir parçası olan Uluslararası Katmanbilgisi Komisyonu yaklaşık on yıl önce Antroposen Çalışma Grubu adlı bir kurul oluşturmuştu. Otuz dört üyeden oluşan kurulun görevi, Antroposen olarak adlandırılan, insan etkinliklerinin yerküreyi şekillendirdiği yeni bir jeolojik çağın başlayıp başlamadığı hakkında karar vermekti.