Skip to content Skip to navigation

Çin Uygarlığının Başlangıcı Kabul Edilen Büyük Sel Efsanesi Gerçekmiş

Dr. Tuba Sarıgül
18/08/2016 - 12:11

Efsaneye göre Çin İmparatoru Yu, günümüzden yaklaşık 4000 yıl önce gerçekleşen büyük sel felaketini başarıyla kontrol altına almış ve Çin uygarlığının gelişmesinde önemli rol oynamıştı. Ancak bu zamana kadar büyük sel felaketine ait jeolojik kanıtlara rastlanamamıştı. Sonuçları Science dergisinde yayımlanan araştırmada bilim insanları MÖ 1920 yılında Sarı Nehir’de gerçekleşen büyük sel felaketine dair kanıtlar elde etti. 

Araştırmada Çin’in Çinghay şehrindeki Sarı Nehir üzerinde doğal yollarla oluşmuş bir baraja ait kalıntılar bulundu. Araştırmacılar baraja ait kalıntıları ve bu bölgede nehir tabanında biriken çökeltileri inceledi. Elde edilen veriler deprem etkisiyle yıkılan barajın Sarı Nehir üzerinde büyük bir sel felaketine sebep olduğunu gösteriyor. Araştırmada sel sırasında Sarı Nehir’in debisinin yani saniyede akan su hacminin nehrin normal zamanlardaki ortalama debisinin 500 katı olduğu hesaplandı. Kalıntıların tarihlendirmesini yapan araştırmacılar büyük sel felaketinin MÖ 1920’li yıllarda gerçekleştiğini belirledi. Bu dönem Neolitik Dönem’den Tunç Çağı’na geçişte Çin’de görülen önemli kültürel dönüşümlerin ortaya çıkma tarihiyle çakışıyor.

Efsaneye göre İmparator Yu’nun babası felaketten sonra 9 yıl boyunca seli kontrol altına almaya çalışmış ama başarılı olamamıştı. İmparator Yu ise sel sularının birikmesini önleyebilmek ve sel sularını tahliye edebilmek için nehir yatağını temizledi ve yeni kanallar açtı. Sel suları çekildikten sonra bölgedeki verimli toprakların Çin uygarlığında tarımın gelişmesini sağladığı düşünülüyor.

İlgili İçerikler

Paleontoloji (Fosilbilim)

Uzak geçmişte dünya üzerinde yaşamış canlılarla ilgili bilgi edinmenin bir yolu fosilleri incelemektir. Sıklıkla rastlanan fosillerin büyük çoğunluğu tortul kayaçların tabakaları arasında düzleşmiş ve yassılaşmıştır. Canlıların üç boyutlu olarak fosilleştiği bir ortamsa kehribardır.

Paleontoloji (Fosilbilim)

Bugün soyu tükenmiş olan dinozorların tıpkı kuşlar ve sürüngenler gibi yumurtlayarak ürediği biliniyor. Ancak bu sürecin detaylarıyla ilgili bilgilerimiz çok az.

Paleontoloji (Fosilbilim)

Colorado Boulder Üniversitesi’nden araştırmacılar fosil kayıtlardaki mikroorganizmaların dâhil olduğu süreçlerin belirlenmesinde kullanılan biyolojik mineralleri laboratuvar ortamında sentezlemeyi başardı.

Paleontoloji (Fosilbilim)

Araştırmacılar bugüne kadar keşfedilmiş en eski yılan fosillerini buldu. Fosillerin 140 ila 167 milyon yaşında olduğu düşünülüyor. Daha önceki en eski yılan fosilleri yaklaşık 100 milyon yaşındaydı.