Skip to content Skip to navigation

Doç. Dr. Orhan Hazer ile Söyleşi

Mehmet Koçak
04/11/2015 - 16:19

Analitik kimya alanında eser elementler üzerine çalışmalar yapan ve akademik birikimini sanayi ile buluşturup önemli başarılara imza atan Doç. Dr. Orhan Hazer ile Ar-Ge çalışmaları üzerine konuştuk.

TÜBİTAK Bilim Genç: Kendinizi kısaca tanıtır mısınız?

Doç. Dr. Orhan Hazer: Kendimi, akademik çalışmalarını Ar-Ge’ye yönelik yenilikçi bir bakış açısıyla ticarileştirmeye çalışan bir akademisyen olarak tanımlayabilirim. 1979 Kayseri doğumluyum ve aslen Yozgat, Yerköylüyüm. Eğitimimin hemen hemen tamamını Kayseri’de aldım. Lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimimi Erciyes Üniversitesi Kimya Bölümü’nde analitik kimya üzerine yaptım. Şu an Bozok Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü’nde öğretim üyesi olarak çalışıyorum. Aynı zamanda Bozok Teknopark AŞ’de genel müdür olarak görev yapıyorum. Erciyes Teknopark’ta bir teknogirişim firması olan Hazerfen Kimya’nın da işletme sahibiyim.

TÜBİTAK Bilim Genç: Hangi konularda araştırma yapıyorsunuz?

Doç. Dr. Orhan Hazer: Akademik çalışmalarım analitik kimya alanında eser elementler üzerine. Özellikle doktora sırasında ülkemizde de inşasına başlanan nükleer tesisler için önem arz eden uranyum zenginleştirme üzerine çalışmalar yaptım. Fakat 2011 yılından itibaren deyim yerindeyse yönümüzü sanayiye çevirdik ve ilk olarak Kimyasal Kullanmadan Altın Geri Dönüşümü Projesi’ni İstanbul’da gerçekleştirdik. Bunu Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndan da Başarı Belgesi alan Akıllı Polimerler ile Pişik Yapmayan Bebek Bezi Projesi takip etti. Daha sonra patentli bir proje olan ve insan ve çevre sağlığı için önemli gördüğümüz İçilebilir Yüzey Temizleyiciler Projesi’ni ticarileştirdik. Elektronik atıklardan tarımda sulamaya kimya temelinde hayata dokunan birçok projeye özellikle Hazerfen Kimya Şirketi ve Ar-Ge personelleri ile imza attık. Sonuç olarak Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin düzenlediği İnovalig 2015 kapsamında en yenilikçi 250 şirket arasına girmeyi başardık.

TÜBİTAK Bilim Genç: Sizi bu konularda araştırma yapmaya yönelten sebepler neler?

Doç. Dr. Orhan Hazer: Akademisyenlerimizin birçok başarılı çalışmaya imza attığını biliyoruz. Fakat ülkemizde henüz olgunlaşmamış üniversite-sanayi işbirliğinde görülen eksiklikler beni sanayi ve üretim ihtiyaçları yönünde çalışmaya itti. Tabii ki bunda ilkokul yıllarında semt pazarında yaptığım bazı ticari girişimler de etkili oldu.

TÜBİTAK Bilim Genç: Yaptığınız araştırmaların uygulama alanları neler?

Doç. Dr. Orhan Hazer: Daha önce bahsettiğim gibi biz çalışmalarımızda doğrudan hayata dokunan projelere yer veriyoruz. Bir de alanımız kimya olunca sağlıktan inşaata kozmetikten tekstile birçok alanda projelerimizin uygulamalarını görebilirsiniz. Diğer taraftan hâlihazırda seri üretim aşamasında olan ancak pazara sunulmamış çalışmalarımız da var.

TÜBİTAK Bilim Genç: Son olarak gençlere tavsiyeleriniz nelerdir?

Doç. Dr. Orhan Hazer: Hızla gelişen teknoloji sayesinde sosyal medya gün geçtikçe gençlerin ilgisini daha çok çekiyor. Ancak zamanlarının bir kısmını burada harcayan gençlerin, sorumluluk bilinciyle hareket etmesi gerekiyor. Bu noktada zamanlarını iyi değerlendiren, gözlemleyen, araştıran, deneyen, sorgulayan ve olabildiğince disiplinli çalışan gençlerin başarıya çok daha kolay ulaşabileceğini düşünüyorum.

İlgili İçerikler

Kimya

Bugüne kadarki bilgilerimize göre su olmadan canlılığı devam ettirebilen bir organizma türü yok. Dünya yüzeyinin %71’i suyla kaplı. Ancak hayatın devamlılığı için gerekli olan tatlı su yeryüzündeki suyun sadece %2,5’lik kısmını oluşturuyor.

Kimya

Motorlu araçların atmosfere bıraktığı egzoz dumanının çevreye ve sağlığa zarar vermemesi için katalitik dönüştürücüler kullanılıyor. Benzinli ve dizel motorlu araçların temel bir parçası olan bu sistemler, motordan çıkan karbonmonoksiti (CO), hidrokarbonları (karbon ve hidrojenden oluşan bileşikleri) ve azot oksitleri (NxOy); azot gazı (N2), karbondioksit (CO2) ve su buharına dönüştürüyor. 

Kimya

Maddenin yapı taşları olan atomların kimyasal tepkimeler sonucunda bir araya gelerek molekülleri oluşturdukları çok uzun zamandır...

Kimya

TÜBİTAK Bursa Test ve Analiz Laboratuvarı (BUTAL), bilim ve teknolojinin hızla geliştiği ve değiştiği günümüzde, gençlerin test ve analizin hayatımıza kattıkları konusundaki farkındalıklarını hayal güçlerini kullanarak geliştirmeleri amacıyla ”Hayalimdeki Laboratuvar” konulu bir resim yarışması düzenliyor.

Kimya

Deneyler köşesinin bu etkinliğinde Türkiye’nin farklı yüksekliklerdeki üç ilinde suyun kaynama noktasını karşılaştırıyoruz.

Kimya

Nobel Kimya Ödülü’nün 2017 yılı sahipleri Jacques Dubochet, Joachim Frank ve Richard Henderson oldu. Araştırmacıların, biyomoleküllerin yapılarının yüksek çözünürlükte belirlenmesine imkân veren kiroelektron mikroskobi yöntemine yaptıkları önemli katkılardan dolayı ödüle layık görüldükleri açıklandı.

Kimya

Deniz ya da okyanus köpüğü olarak adlandırılan...

Kimya

Harvard John A. Paulson Mühendislik ve Uygulamalı Bilimler Okulu’nda çalışan bir grup araştırmacı kendini onaran kauçuk üretti.

Kimya

Paket lastikleri kauçuktan üretilir. Çok eski zamanlardan beri insanlar tarafından kullanılan bir malzeme olan kauçuğun elastik, suya ve ısıya karşı yalıtım sağlayan, yumuşak ve uzun ömürlü bir malzeme olması nedeniyle günümüzde de çok geniş bir kullanım alanı var.

Kimya

Pigmentler boya, tekstil, kozmetik, yiyecek gibi maddelerin renklendirilmesinde kullanılan bileşiklerdir. Bu maddeler çoğunlukla suda çözünmez.