Skip to content Skip to navigation

Doç. Dr. Orhan Hazer ile Söyleşi

Mehmet Koçak
04/11/2015 - 16:19

Analitik kimya alanında eser elementler üzerine çalışmalar yapan ve akademik birikimini sanayi ile buluşturup önemli başarılara imza atan Doç. Dr. Orhan Hazer ile Ar-Ge çalışmaları üzerine konuştuk.

TÜBİTAK Bilim Genç: Kendinizi kısaca tanıtır mısınız?

Doç. Dr. Orhan Hazer: Kendimi, akademik çalışmalarını Ar-Ge’ye yönelik yenilikçi bir bakış açısıyla ticarileştirmeye çalışan bir akademisyen olarak tanımlayabilirim. 1979 Kayseri doğumluyum ve aslen Yozgat, Yerköylüyüm. Eğitimimin hemen hemen tamamını Kayseri’de aldım. Lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimimi Erciyes Üniversitesi Kimya Bölümü’nde analitik kimya üzerine yaptım. Şu an Bozok Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü’nde öğretim üyesi olarak çalışıyorum. Aynı zamanda Bozok Teknopark AŞ’de genel müdür olarak görev yapıyorum. Erciyes Teknopark’ta bir teknogirişim firması olan Hazerfen Kimya’nın da işletme sahibiyim.

TÜBİTAK Bilim Genç: Hangi konularda araştırma yapıyorsunuz?

Doç. Dr. Orhan Hazer: Akademik çalışmalarım analitik kimya alanında eser elementler üzerine. Özellikle doktora sırasında ülkemizde de inşasına başlanan nükleer tesisler için önem arz eden uranyum zenginleştirme üzerine çalışmalar yaptım. Fakat 2011 yılından itibaren deyim yerindeyse yönümüzü sanayiye çevirdik ve ilk olarak Kimyasal Kullanmadan Altın Geri Dönüşümü Projesi’ni İstanbul’da gerçekleştirdik. Bunu Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndan da Başarı Belgesi alan Akıllı Polimerler ile Pişik Yapmayan Bebek Bezi Projesi takip etti. Daha sonra patentli bir proje olan ve insan ve çevre sağlığı için önemli gördüğümüz İçilebilir Yüzey Temizleyiciler Projesi’ni ticarileştirdik. Elektronik atıklardan tarımda sulamaya kimya temelinde hayata dokunan birçok projeye özellikle Hazerfen Kimya Şirketi ve Ar-Ge personelleri ile imza attık. Sonuç olarak Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin düzenlediği İnovalig 2015 kapsamında en yenilikçi 250 şirket arasına girmeyi başardık.

TÜBİTAK Bilim Genç: Sizi bu konularda araştırma yapmaya yönelten sebepler neler?

Doç. Dr. Orhan Hazer: Akademisyenlerimizin birçok başarılı çalışmaya imza attığını biliyoruz. Fakat ülkemizde henüz olgunlaşmamış üniversite-sanayi işbirliğinde görülen eksiklikler beni sanayi ve üretim ihtiyaçları yönünde çalışmaya itti. Tabii ki bunda ilkokul yıllarında semt pazarında yaptığım bazı ticari girişimler de etkili oldu.

TÜBİTAK Bilim Genç: Yaptığınız araştırmaların uygulama alanları neler?

Doç. Dr. Orhan Hazer: Daha önce bahsettiğim gibi biz çalışmalarımızda doğrudan hayata dokunan projelere yer veriyoruz. Bir de alanımız kimya olunca sağlıktan inşaata kozmetikten tekstile birçok alanda projelerimizin uygulamalarını görebilirsiniz. Diğer taraftan hâlihazırda seri üretim aşamasında olan ancak pazara sunulmamış çalışmalarımız da var.

TÜBİTAK Bilim Genç: Son olarak gençlere tavsiyeleriniz nelerdir?

Doç. Dr. Orhan Hazer: Hızla gelişen teknoloji sayesinde sosyal medya gün geçtikçe gençlerin ilgisini daha çok çekiyor. Ancak zamanlarının bir kısmını burada harcayan gençlerin, sorumluluk bilinciyle hareket etmesi gerekiyor. Bu noktada zamanlarını iyi değerlendiren, gözlemleyen, araştıran, deneyen, sorgulayan ve olabildiğince disiplinli çalışan gençlerin başarıya çok daha kolay ulaşabileceğini düşünüyorum.

İlgili İçerikler

Kimya

Uluslararası bir araştırma grubu, paketleme ve tekstil alanlarında en sık kullanılan polimer türlerinden biri olan polietilen tereftalatı (PET) biyolojik olarak parçalayabilen enzimin verimliliğini artırmayı başardı.

Kimya

Deneyler köşesinin bu etkinliğinde patates kullanarak yapacağımız pil ile bir LED’i yakmaya çalışıyoruz. Kolayca bulabileceğiniz malzemelerle evde ve okulda gerçekleştirebileceğiniz bu etkinlik sayesinde siz de meyve ve sebzeleri kullanarak kendi pilinizi tasarlayabilirsiniz.

Kimya

Toplumda bilim kültürünün ve iletişiminin geliştirilmesini amaçlayan Bilim ve Toplum Programları 2007 yılından bu yana Bilim ve Toplum Daire Başkanlığı tarafından yürütülüyor.

Kimya

Dünya genelinde farklı üniversitelerden bilim insanları tarafından gerçekleştirilen araştırmada atmosferdeki karbondioksit seviyesindeki artışın tarım ürünlerinin protein, vitamin, mineral gibi besin değerlerini etkilediği anlaşıldı.

Kimya

Bilim insanları güçlü bir X-ışını lazeri kullanarak oda sıcaklığındaki bir miktar suyun sıcaklığını bir mikrosaniyenin on milyonda biri içerisinde 100.000°C’nin üzerine çıkarmayı başardı.

Kimya

Londra Kolej Üniversitesi (UCL) Slade Güzel Sanatlar Okulu’ndan Onya McCausland isimli sanatçı, eski kömür madeninin atık sularından sanat eserlerinde kullanılabilecek kalitede beş farklı tonda pigmentler elde etti.

Kimya

Amonyak (NH3) son yıllarda alternatif bir yakıt olarak görülmeye başlandı. Küresel iklim değişikliğine karşı alınabilecek önlemlerden biri, karbon içeren petrol türevlerinin yerini karbon içermeyen amonyağın alması olabilir.

Kimya

Oxford Üniversitesi’nde çalışan bir grup araştırmacı, çözelti içindeki moleküllerin tek tek tespit edilip kütlelerinin ölçülmesine imkân veren bir yöntem geliştirdi. Dr. Gavin Young ve arkadaşlarının Prof. Dr. Philipp Kukura önderliğinde yaptıkları araştırmanın sonuçları Science’ta yayımlandı.

Kimya

Deneyler köşesinin bu etkinliğinde kristaller hakkında bilgi edinirken, evde ya da okulda siz de kendi kristallerinizi oluşturabilirsiniz.

Kimya

Bugüne kadarki bilgilerimize göre su olmadan canlılığı devam ettirebilen bir organizma türü yok. Dünya yüzeyinin %71’i suyla kaplı. Ancak hayatın devamlılığı için gerekli olan tatlı su yeryüzündeki suyun sadece %2,5’lik kısmını oluşturuyor.