Skip to content Skip to navigation

Elektron Bulutu

Dr. Mahir E. Ocak
20/07/2015 - 16:42

Klasik fizik, bir nesnenin herhangi bir andaki konumu ve momentumu biliniyorsa hareket yasaları kullanılarak o nesnenin geçmişteki ya da gelecekteki konumunun ve momentumunun da hesaplanabileceğini söyler. Ancak kuantum mekaniğinin geçerli olduğu atomaltı ölçekte bu mümkün değildir. Heisenberg belirsizlik ilkesi bir parçacığın konumunun ve momentumunun aynı anda belirli bir kesinlikle bilinemeyeceğini söyler. Üstelik kuantum mekaniğinin en çok kabul gören yorumu olan Kopenhag yorumuna göre parçacıkların konumları ve momentumlarındaki belirsizlik bilgi eksikliğinden kaynaklanmaz. Sistem üzerinde ölçüm yaparak sistemin çeşitli özelliklerini belirlemek mümkündür. Örneğin ölçüm yaparak bir parçacığın konumu ya da momentumu belirlenebilir. Ancak ölçümden önce parçacığın belirli bir konumu ya da momentumu yoktur. Bu durum atomlardaki elektronlar için de geçerlidir. Elektronları bir çekirdeğin etrafında dönen, belirli bir konumu ve momentumu olan noktasal parçacıklar gibi düşünmemek gerekir. Bu yüzden modern atom kuramında çekirdeğin etrafında dönen elektronlardan değil çekirdeğin etrafındaki elektron bulutundan bahsedilir. Aşağıdaki videoda elektron bulutu ile ilgili bir canlandırmayı görebilirsiniz.

 

 

 

İlgili İçerikler

Fizik

Bu etkinliğimizde maliyeti uygun malzemeler kullanarak sabit makaralar, kaldıraç ve tekerleklerden oluşan ve bir bileşik makine olan “lastik tekerlekli vinç” düzeneği tasarlayacağız.

Fizik

Deneyler köşesinin bu etkinliğinde basit bir kondansatör tasarlayıp birçok elektrik devresinde kullanılan bu elektronik devre elemanının çalışma prensibini öğreniyoruz.

Fizik

Yenilenebilir enerji kaynaklarının başında güneş enerjisi geliyor. Ancak güneş ışığından aldığı enerjiyi elektriğe dönüştüren geleneksel fotovoltaik gözeler sadece gündüzleri çalışıyor. Gündüzleri elde edilen enerjiyi geceleri kullanabilmek içinse başka enerji biçimlerine dönüştürüp depolamak gerekiyor.

Fizik

Fren pedalına hafif bir dokunmayla, yüklü bir kamyonun nasıl durduğunu öğrenmek ister misiniz? Sürücü tarafından fren pedalına uygulanan kuvvet, fren hidroliği tarafından balatalara iletilir. Balatalar da tekerleklerle bağlantılı fren disklerini sıkıştırarak aracın yavaşlamasını ve durmasını sağlar.

Fizik

Yarasalar ilgi çekici bir özelliğe sahip: Ses dalgalarını kullanarak tamamen karanlık bir ortamda çevrelerindeki nesnelerin yerini belirleyebiliyorlar. Görme engelli bazı insanların da bu özelliğe sahip olduğu biliniyor.

Fizik

Tasarla ve Yap köşesinin bu etkinliğinde maliyeti uygun malzemeler kullanarak elektrik enerjisi elde edip enerjiyi ışık, hareket ve ses enerjisine dönüştüren bir düzenek tasarlayacağız.

Fizik

Su, elektrik enerjisi kullanılmadan bulunduğu yerden daha yükseğe nasıl taşınabilir? Arşimet bu sorunu milattan önce üçüncü yüzyılda icat ettiği Arşimet vidası ile çözmüştü. Deneyler köşesinin bu etkinliğinde, Arşimet vidası tasarlayarak suyu yukarı taşımak amacıyla kullanılabilecek bir pompa yapıyoruz.

Fizik

Bilim Genç olarak ODTÜ Saçılmalı Demet Hattı ve İVME-R’de yürütülen çalışmalarla ilgili ODTÜ Fizik Bölümü Öğretim Üyesi ve İVME-R Müdürü Prof. Dr. Bilge Demirköz ile bir söyleşi gerçekleştirdik.

Fizik

Bundan yüzyıllar önce Dünya’nın kendi etrafında dönüp dönmediği, ayrıca Dünya’nın mı Güneş’in etrafında yoksa Güneş’in mi Dünya’nın etrafında dolandığı bilim insanları arasındaki en hararetli tartışma konularından biriydi. 

Fizik

Rice Üniversitesinde Prof. Dr. James M. Tour önderliğinde çalışmalar yapan bir grup araştırmacı, karbon içeren atıklardan grafen üretmeye imkân veren bir yöntem geliştirdi. Araştırma ile ilgili makale Nature’da yayımlandı.