Skip to content Skip to navigation

Farklı Diller Bilmek Yeni Şeyler Öğrenmeyi Kolaylaştırıyor

Dr. Tuba Sarıgül
19/09/2016 - 16:00

Helsinki ve Aarhus üniversitelerinden araştırmacılar yabancı dil bilen kişilerin yeni kelimeleri daha kolay öğrendiklerini belirledi.

Günümüzde ana dilimizin dışında yabancı bir dili iyi derecede bilmek önemli bir özellik. Hatta birden fazla yabancı dil öğrenme ihtiyacı gün geçtikçe artıyor. Yabancı bir dil bilmenin günlük hayatla birlikte profesyonel hayata da sağladığı birçok avantaj var. İnsanlar ana dilleri dışında başka bir dili çocukluk döneminde öğrenebildikleri gibi ileriki yaşlarda da ortaya çıkan ihtiyaçlar nedeniyle yabancı bir dil öğrenebiliyorlar. Ancak bir ya da birden fazla yabancı dil bilmenin insanlarda öğrenme süreçlerini nasıl etkilediği tam olarak bilinmiyor.

Sonuçları Scientific Reports’ta yayımlanan araştırmada bilim insanları, beynin yeni bir kelime öğrenme sürecinde ana dilin dışında başka bir dil konuşabilmenin nasıl bir etkisi olduğunu inceledi. Yaş ortalaması 24 olan 22 öğrenciyle yapılan araştırmada, katılımcılara kendi dillerinde ve yabancı bir dilde daha önce bilmedikleri yeni kelimeler dinletildi ve bu süreçte beyin aktivitesinde meydana gelen değişimler ölçüldü. Daha sonra elde edilen veriler, katılımcıların kaç tane yabancı dil bildikleri ve bu dilleri hangi yaşta öğrenmeye başladıkları gibi dilbilimsel birikimleri dikkate alınarak değerlendirildi.

Sonuçta yabancı dil bilmenin beyinde yeni kelime öğrenme sürecini belirgin şekilde etkilediği anlaşıldı. Veriler birden fazla yabancı dil bilen ve yabancı dili erken yaşlarda öğrenen katılımcıların özellikle ana dillerinden farklı dillerdeki yabancı kelimeleri öğrenme konusunda daha başarılı olduğunu gösteriyor. Araştırmada ilginç bir sonuç daha elde edildi. Buna göre yabancı dili ileriki yaşlarında öğrenen kişiler kendi ana dillerindeki yeni kelimeleri, yabancı bir dildeki yeni kelimelere göre daha kolay öğreniyor. Bu durumun katılımcıların beyinlerinde ana dillerine dair sinirsel “bağlantı”ların güçlü olmasıyla ilişkili olduğu düşünülüyor.

Araştırmacılara göre bu sonuçlar ana dilimiz dışında başka bir dil bilmenin, yeni bir bilgi öğrenirken verilerin beyinde işlenme sürecinin verimliliğini artırdığını ve beynin yapısal ve işlevsel olarak bu değişimlere uyum sağlama yeteneğini geliştirdiğini gösteriyor.

İlgili İçerikler

Beyin ve Sinir Bilim

Sevgili gençler, önce, geçen ay sorduğumuz problemin çözümüyle başlayalım: Viktor Holst - Skakbladet, 1905.

Beyin ve Sinir Bilim

Sizce bir üçgen sarı mıdır yoksa mavi mi? Ya da 5 rakamının tadı ekşi midir yoksa tatlı mı? Bazı insanlar bir rengin tadını alabildikleri veya bir şekli renk olarak da algılayabildikleri deneyimler yaşayabiliyor.

Beyin ve Sinir Bilim

New York Üniversitesinde çalışan bir grup araştırmacı, optogenetik yöntemler kullanarak koku algısının oluşumuyla ilgili çok önemli sonuçlara ulaştı.

Beyin ve Sinir Bilim

Sevgili gençler,

Önce geçen ay sorduğumuz problemin çözümünü verelim:

Beyin ve Sinir Bilim

Sevgili gençler, her zamanki gibi önce geçen ay sorduğumuz problemin çözümüyle başlayalım:

Beyin ve Sinir Bilim

İkinci bir dili öğrenmek bizi iki dilli bireyler arasına sokuyor. İkiden fazla dil bilmek ise çok dillilik olarak adlandırılıyor. Peki çok dilli olmanın ne gibi avantajları var? 

Beyin ve Sinir Bilim

Sevgili gençler, Önce geçen ay sorduğumuz problemin çözümüne bakalım...

Beyin ve Sinir Bilim

Sevgili gençler, Önce geçen ay sorduğumuz problemin çözümüne bakalım: A. Jaquot, 1934

Beyin ve Sinir Bilim

Sevgili gençler, geçen ay sorduğumuz problemin çözümüyle başlayalım: Franz Palatz, 1930.

Beyin ve Sinir Bilim

Satranç köşesinde bu ay Ocak 2020 probleminin çözümüne ve Şubat 2020 problemine yer veriyoruz.