Skip to content Skip to navigation

Su Buharından Yenilenebilir Enerji

Dr. Mahir E. Ocak
28/07/2015 - 16:35

Columbia Üniversitesi’nde çalışan bir grup araştırmacı su buharından enerji alarak çalışan iki cihaz geliştirdi. Dr. Xi Chen ve arkadaşlarının Prof. Özgür Şahin liderliğinde yaptıkları araştırmanın sonuçları Nature Communications’ta yayımlandı.

 

 

Geliştirilen birinci cihaz su buharından enerji alarak elektrik üreten bir motor. Cihazda, sporların havadaki nem oranına bağlı olarak şişmesinden ve küçülmesinden yararlanılarak üretilen suni kaslar kullanılıyor. Önce sporlar bir bandın iki tarafına –farklı taraftaki sporlar birbiriyle çakışmayacak şekilde- aralıklı olarak yerleştiriliyor. Daha sonra bu bantların düzinelercesi üzeri kapaklı bir haznenin içine konuluyor. Hazne su üzerindeyken ortamdaki nem miktarı artıyor, sporlar şişiyor, bant uzuyor ve böylece kapaklar açılıyor. Serbest kalan nemli hava hazneden çıktıktan sonraysa ortamdaki nem miktarı düşüyor, sporlar küçülüyor, bant kısalarak dalgalı bir hal alıyor ve kapaklar kapanıyor. Dolayısıyla cihaz su üzerindeyken yapay kasların sürekli kasılıp gevşediği bir döngünün içine giriyor ve böylece üzeri sporlarla kaplı bantların piston görevi gördüğü, su buharından enerji alarak elektrik üreten bir cihaz yapmak mümkün oluyor. Prof. Şahin ve öğrencilerinin geliştirdiği bu cihaz, küçük bir lambanın yanıp sönmesine yetecek kadar enerji üretebiliyor.

 

 

Araştırmacıların geliştirdiği ikinci cihazsa nemle çalışan bir değirmen. Bu cihaz plastik bir tekerlek ve bu tekerlekteki çıkıntıların üzerine yerleştirilmiş sporlardan oluşuyor. Tekerleğin bir yarısı kuru hava, diğer yarısı ise nemli hava içinde tutuluyor. Kuru hava içindeki sporların küçülmesi ve nemli havadaki sporların şişmesiyle tekerlek dönmeye başlıyor. Araştırmacılar bu nem değirmenini kullanarak kendi enerjisini üreten bir oyuncak araba yapmayı da başarmış.

İki cihazın ürettiği enerji miktarı şimdilik düşük olsa da gelecekte su buharından çok daha büyük miktarlarda enerjinin elde edilebileceği düşünülüyor.

 

 

İlgili İçerikler

Fizik

Bu etkinliğimizde maliyeti uygun malzemeler kullanarak sabit makaralar, kaldıraç ve tekerleklerden oluşan ve bir bileşik makine olan “lastik tekerlekli vinç” düzeneği tasarlayacağız.

Fizik

Deneyler köşesinin bu etkinliğinde basit bir kondansatör tasarlayıp birçok elektrik devresinde kullanılan bu elektronik devre elemanının çalışma prensibini öğreniyoruz.

Fizik

Yenilenebilir enerji kaynaklarının başında güneş enerjisi geliyor. Ancak güneş ışığından aldığı enerjiyi elektriğe dönüştüren geleneksel fotovoltaik gözeler sadece gündüzleri çalışıyor. Gündüzleri elde edilen enerjiyi geceleri kullanabilmek içinse başka enerji biçimlerine dönüştürüp depolamak gerekiyor.

Fizik

Fren pedalına hafif bir dokunmayla, yüklü bir kamyonun nasıl durduğunu öğrenmek ister misiniz? Sürücü tarafından fren pedalına uygulanan kuvvet, fren hidroliği tarafından balatalara iletilir. Balatalar da tekerleklerle bağlantılı fren disklerini sıkıştırarak aracın yavaşlamasını ve durmasını sağlar.

Fizik

Yarasalar ilgi çekici bir özelliğe sahip: Ses dalgalarını kullanarak tamamen karanlık bir ortamda çevrelerindeki nesnelerin yerini belirleyebiliyorlar. Görme engelli bazı insanların da bu özelliğe sahip olduğu biliniyor.

Fizik

Tasarla ve Yap köşesinin bu etkinliğinde maliyeti uygun malzemeler kullanarak elektrik enerjisi elde edip enerjiyi ışık, hareket ve ses enerjisine dönüştüren bir düzenek tasarlayacağız.

Fizik

Su, elektrik enerjisi kullanılmadan bulunduğu yerden daha yükseğe nasıl taşınabilir? Arşimet bu sorunu milattan önce üçüncü yüzyılda icat ettiği Arşimet vidası ile çözmüştü. Deneyler köşesinin bu etkinliğinde, Arşimet vidası tasarlayarak suyu yukarı taşımak amacıyla kullanılabilecek bir pompa yapıyoruz.

Fizik

Bilim Genç olarak ODTÜ Saçılmalı Demet Hattı ve İVME-R’de yürütülen çalışmalarla ilgili ODTÜ Fizik Bölümü Öğretim Üyesi ve İVME-R Müdürü Prof. Dr. Bilge Demirköz ile bir söyleşi gerçekleştirdik.

Fizik

Bundan yüzyıllar önce Dünya’nın kendi etrafında dönüp dönmediği, ayrıca Dünya’nın mı Güneş’in etrafında yoksa Güneş’in mi Dünya’nın etrafında dolandığı bilim insanları arasındaki en hararetli tartışma konularından biriydi. 

Fizik

Rice Üniversitesinde Prof. Dr. James M. Tour önderliğinde çalışmalar yapan bir grup araştırmacı, karbon içeren atıklardan grafen üretmeye imkân veren bir yöntem geliştirdi. Araştırma ile ilgili makale Nature’da yayımlandı.