Skip to content Skip to navigation

Kimya

Kimya

Saldırgan bir köpekle karşılaştığımızda sakin olmamız gerektiği, çünkü köpeklerin korkunca salgıladığımız kokuyu algılayabildiği söylenir.

Kimya

Altının birçok metalden farklı olarak sarı renkte olmasının nedeninin görelilik etkisi olduğu düşünülüyor.

Kimya

Karbon, atomlarının birbirlerine farklı şekillerde bağlanması sonucu özellikleri birbirinden çok farklı yapılar oluşturur.

Kimya

Radyokarbon tarihlendirme ya da karbon-14 tarihlendirme, organik madde içeren nesnelerin yaşını belirlemek için kullanılan bir yöntemdir.

Kimya

Metaller ya da metal tuzları ısıtıldıklarında enerji soğurur ve bu durum elektronların uyarılmasına neden olur.

Kimya

Havai fişeklerin çoğunun temel bileşeni baruttur.

Kimya

Bir pilin dolu mu yoksa boş mu olduğu uygun elektronik cihazlar kullanılarak belirlenebilir. Ancak bunun daha kolay bir yolu olduğu söylenebilir.

Kimya

Daha önce camların yapısı ile ilgili “Camlar K

Kimya

Periyodik tablonun 1A grubunda yukarıdan aşağıya lityum (Li), sodyum (Na), potasyum (K), rubidyum (Rb), sezyum (Cs) ve fransiyum (Fr) şeklinde sır

Kimya

Kimyasal çözülme kayaların kimyasal süreçler sonunda aşınması, ayrışması, çözünmesidir. Kimyasal çözülme birkaç yolla gerçekleşebilir.

Kimya

Kabartma tozunun ana bileşenleri asit ve baz olduğu için keklerimizin kabarmasını aslında asit baz tepkimesine borçluyuz.

Kimya

Yumurtayı düz bir zemin üzerinde çevirmeye başlayın. Daha sonra işaret parmağınızla yumurtanın dönüşünü durdurun ve parmağınızı hemen geri çekin.

Sayfalar