İmtiyaz Sahibi
TÜBİTAK Adına Başkan Prof. Dr. Hasan Mandal
 
Genel Yayın Yönetmeni
Kübra Bal Çetinkaya (kubra.bal@tubitak.gov.tr)
 
Yayın Yönetmeni
Dr. Tuba Sarıgül (tuba.sarigul@tubitak.gov.tr)
 
Yayın Danışma Kurulu
Doç. Dr. Rukiye Dilli
Kübra Bal Çetinkaya
Prof. Dr. Yunus Eren Kalay
Prof. Dr. Raif Kandemir
Dr. Öğr. Üyesi Sedat Özer
Prof. Dr. Ahmet İlhan Şen
Dr. Öğr. Üyesi Savaş Taşoğlu
 
Yazı ve Araştırma
Dr. Nurulhude Baykal (nurulhude.baykal@tubitak.gov.tr)
Dr. Elif Ebren Kaya (elif.kaya@tubitak.gov.tr)
Dr. Mahir E. Ocak (mahir.ocak@tubitak.gov.tr)
 
 
Redaksiyon
Mehmet Sığırcı (mehmet.sigirci@tubitak.gov.tr)
 
Çizer
Erhan Balıkçı (erhan.balikci@tubitak.gov.tr)
 
Mali Yönetmen
 
İdari Hizmetler
Gülnur Karaduman (gulnur.ozbek@tubitak.gov.tr)