İçerik Kullanım Şartları

 

Bilim Genç’te yayınlanan içeriklerin (yazılı metinler, çizimler, görseller, fotoğraflar, infografikler, animasyonlar, videolar vb.) eser niteliğinde olması nedeniyle 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında koruma altındadır.  Bu sebeple üçüncü şahıslar/kurumlar tarafından izinsiz kullanılması işbu kanuna aykırılık teşkil edeceğinden izinsiz kullanan kişilere hukuki ve cezai müeyyideler uygulanacaktır.


TÜBİTAK Bilim Genç içeriklerinden herhangi birinin kısmen kullanılması, eserlerden yararlanmak suretiyle işlenme eser meydana getirilmesi, başka bir esere dönüştürülmesi gibi eylemlerinin de 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’na aykırılık teşkil ettiğini bildiririz. Öte yandan; 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu uyarınca eserlerden iktibas yapılması suretiyle yararlanılmasına imkan tanınmıştır. İktibas ise; “bir eserde yer alan belli kısımlara, başka bir eserde yer verilmesi” olarak tanımlanmaktadır. Zira iktibas yapılırken yararlanılan eserin adı, eser sahibinin adı, bağlantı adresi gibi hususlara mutlak suretle yer verilmesi zorunludur. Ayrıca, iktibas yapılırken yalnızca eserin bir kısmının makul düzeyde alınması gerekmektedir. Aksi takdirde ise, eserden haksız yararlanma nedeniyle haksız yararlanan kişiler hukuki ve cezai müeyyideler ile karşı karşıya kalacaktır.


Bu itibarla; TÜBİTAK Bilim Genç içeriğinde yer alan yazılı metinler; içeriğin başlığı, eser sahibinin, dergi adı ve bağlantı adresi kaynak gösterilerek makul düzeyde iktibas yapılmak suretiyle, eğitime destek amacıyla yayımlanan MEB ders kitaplarında, tezlerde, projelerde, ödevlerde, sunumlarda ya da okullarda eğitim amaçlı diğer kaynaklarda kullanılabilmesi mümkündür.


Ancak, Bilim Genç’te kullanılan fotoğraf veya diğer görseller TÜBİTAK tarafından abone olunan görsel sitelerinden yasal bir şekilde satın alınmaktadır. Bu nedenle fotoğrafların, çizimlerin, animasyonların ve diğer görsellerin izinsiz kullanılması telif hukuku anlamında ihlale sebebiyet vermesinden dolayı kurumumuz işbu eserlerin başkaları tarafından kullanılmasına kesinlikle izin vermemektedir.