Skip to content Skip to navigation

Sahibi

TÜBİTAK Adına Başkan Prof. Dr. Hasan Mandal

Genel Yayın Yönetmeni

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü

Doç. Dr. Rukiye Dilli (rukiye.dilli@tubitak.gov.tr)
 

Yayın Yönetmeni

Dr. Tuba Sarıgül (tuba.sarigul@tubitak.gov.tr)
 

Yayın Danışma Kurulu

Bekir Çengelci
Doç. Dr. Eren Kalay
Prof. Dr. Raif Kandemir
Dr. Rukiye Çolak Sivri
Doç. Dr. Timur Şahin
Prof. Dr. Ahmet İlhan Şen
 
 

Yazı ve Araştırma

Dr. Özlem Ak (ozlem.ak@tubitak.gov.tr)
Dr. Tuncay Baydemir (tuncay.baydemir@tubitak.gov.tr)
Dr. Özlem Kılıç Ekici (ozlem.ekici@tubitak.gov.tr)
Dr. Mahir E. Ocak (mahir.ocak@tubitak.gov.tr)
İlay Çelik Sezer (ilay.celik@tubitak.gov.tr)
 

Redaksiyon

Mehmet Sığırcı (mehmet.sigirci@tubitak.gov.tr)
 

Çizer

Erhan Balıkçı (erhan.balikci@tubitak.gov.tr)
 

Mali Yönetmen

 

İdari Hizmetler