Dünya ve Yaşam
Dr. Tuba Sarıgül
10/12/2014 - 09:12

Karbon Salımı ve Küresel Isınma Arasındaki İlişki Sanıldığı Kadar Karmaşık Değil

İngiltere’deki Southampton, Bristol ve Liverpool üniversitelerinden araştırmacılar küresel ısınmanın karbon salımının doğrudan sonucu olduğunu ilk defa kuramsal olarak gösterdi.

Sanayi Devrimi’nin etkisiyle 1800’lü yılların sonundan itibaren insan kaynaklı karbon salımı hızla arttı. Bilim insanları geçtiğimiz yüzyıllık dönemde Dünya’nın ortalama sıcaklığındaki artışın karbon salımındaki artışla ilişkili olduğunu düşünüyordu.

Güneş’ten gelen enerjinin bir kısmı Dünya’nın yüzeyi tarafından soğurulurken yüzey sıcaklığındaki artış nedeniyle Dünya, enerjisinin bir kısmını ışıyarak kaybeder. Sera gazları olarak isimlendirilen bazı gaz molekülleri ise yerin yüzeyinden yayılan kızılötesi dalga boyundaki ışınları soğurarak Dünya’nın soğumasını engeller. Atmosferdeki karbondioksit seviyesindeki artışın en önemli sebeplerinden biri olan fosil yakıtların yanması sonucu açığa çıkan karbondioksit, sera gazı etkisine yol açarak Dünya’nın ortalama sıcaklığının artmasına neden olur. Ancak karbon salımı ile küresel ısınma arasındaki ilişkide, ısı ve karbon soğuran okyanusların da etkisi var.

Nature Geoscience dergisinde yayımlanan araştırmada bilim insanları 1015 kilogram (1 katrilyon ton) karbon salımının Dünya’nın ortalama sıcaklığında yaklaşık bir derecelik artışa neden olduğunu belirledi. Ancak araştırmanın sonuçları gelecekte karbon salımı önemli miktarda azaltılsa bile, atmosfere salınan karbonun neden olduğu küresel ısınma etkisinin birkaç yüzyıl sürebileceğini gösteriyor.

Araştırmacılardan Richard G. Williams birçok değişkenin etkili olduğu iklim sistemlerindeki karmaşıklığa rağmen, küresel ısınma ile karbon salımı arasındaki ilişkinin hayli basit olmasının şaşırtıcı olduğunu söylüyor.

Dünya ve Yaşam

Kanada’nın Yukon bölgesinde çok iyi korunmuş bir yavru mamut fosili bulundu.

Mitoz bölünme sonucu genetik bilgisi tamamen anne hücreninkiyle aynı DNA’ya sahip iki yavru hücre oluşur.