Uzay
Bilim Genç
11/02/2021 - 16:00

Millî Uzay Programı Açıklandı

İki yıl önce kurulan ve faaliyetlerine başlayan Türkiye Uzay Ajansı, gelecek on yıl için hedeflerini açıkladı.

İki yıl önce kurulan ve faaliyetlerine başlayan Türkiye Uzay Ajansı, gelecek on yıl için hedeflerini açıkladı. On başlık altında toplanan hedefler ile ilgili detaylı bilgiye Türkiye Uzay Ajansı’nın internet sayfasından ulaşılabiliyor.

Açıklanan hedefler şu şekilde:

・ Ay Görevi: İlk olarak 2023 yılında, millî imkânlarla geliştirilmiş bir roketin uluslararası iş birliğiyle Ay’a gönderilmesi ve Ay’ın yüzeyine sert iniş yapması (düşürülmesi) planlanıyor. İkinci aşamada ise bilimsel cihazlarla donatılmış bir roketin tamamen millî imkânlarla Ay’ın zeminine indirilmesi hedefleniyor.

・ Yerli Uydu Geliştirme Programı: Yerli uydu üretiminin tek bir çatı altında toplanarak dünya ile rekabet edebilecek bir marka oluşturulması hedefleniyor.

・ Bölgesel Zamanlama ve Konumlama Sistemi: Türkiye’ye ait bir zamanlama ve konumlama sisteminin geliştirilmesi planlanıyor.

・ Uzaya Erişim ve Uzay Limanı: Uzaya gönderilecek cihazların fırlatılacağı bir uzay limanı kurulması hedefleniyor.

・ Uzay Meteorolojisi: Uzay meteorolojisi alanına giren konularda çalışmalar yapan bir birim oluşturulması ve uluslararası kuruluşlarla ortaklaşa çalışmalar yürütülmesi planlanıyor.

・ Uzay Nesnelerinin Takibi: Antalya’daki TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi (TUG) ile Erzurum’daki Doğu Anadolu Gözlemevi’nin (DAG) entegre edilmesi planlanıyor ve Türkiye’nin astronomik gözlemler ile uzay nesnelerinin yerden takibi konusunda yetkin bir ülke hâline getirilmesi hedefleniyor.

・ Uzay Sanayisi: Uzay teknolojilerinin geliştirilmesine katkı yapabilecek araştırma enstitülerinin, üniversitelerin ve özel kuruluşların teşvik edilmesi planlanıyor.

・ Uzay Teknolojisi Geliştirme Bölgesi: Orta Doğu Teknik Üniversitesi ile iş birliği içinde yerli ve yabancı yatırımcılara ev sahipliği yapacak bir Uzay Teknolojisi Geliştirme Bölgesi kurulması planlanıyor. 

・ İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi: Çocukların ve gençlerin uzay çalışmaları ile ilgili mesleklere yönelmesini sağlayacak adımlar atılması, üniversitelerdeki programların bu amaca uygun biçimde şekillendirilmesi planlanıyor.

・ Türk Astronotlar: En azından bir Türk vatandaşının bilimsel çalışmalar yapmak üzere uzaya gönderilmesi hedefleniyor.

Millî Uzay Programı ile ilgili detaylı bilgiye ulaşmak için tıklayın.  

Uzay

NASA tarafından Mars’a gönderilen Perseverance uzay aracının Mars’ta kaydettiği sesler Dünya’ya ulaştı.

Yeni origami etkinliğimizde kâğıttan küp uydu yapıyoruz.