Ay, Dünya’nın tek uydusu olmayabilir. Kuasi (yarı) uydu olarak isimlendirilen bazı gök cisimlerinin, Dünya’nın uydusu olarak kabul edilebileceği düşünülüyor. Kuasi uydular, Güneş’in etrafında hareket eder. Ancak Dünya’dan bakıldığında gezegenimizin etrafında olanıyormuş gibi algılanırlar. Yörüngeleri elips şeklinde olan kuasi uyduların Güneş etrafındaki yörüngelerini tamamlama süreleri Dünya’nınkine yakındır.

Sayfalar

  • / 20